MENU

Jongerenprogramma's

Voor scholieren, studenten en jonge professionals, organiseren wij, zowel individueel als groepsgewijs, diverse programma’s zoals:

Kloosterdagen

Tijdens kloosterdagen maak je kennis met het kloosterleven. Je ervaart enkele dagen het kloosterritme, met stilte, meditaties, vieringen en ontmoetingen. In overleg kunnen we ingaan op thema’s zoals:
- zelfvertrouwen
- rouw en verdriet
- geloof
- tolerantie
- emoties
- verschillende religies en culturen
- levensvragen

We organiseren kloosterdagen voor scholieren vanaf circa 15 jaar en voor studenten. Kloosterdagen duren doorgaans drie dagen. Een losse kloosterdag is ook een mogelijkheid.

Bezinningsdagen

Gedurende het jaar organiseren we bezinningsweekenden voor jongeren van 18 tot 30 jaar. Het zijn dagen waarin het accent ligt op stilte, rust en persoonlijke bezinning.
Er zijn meditaties, creatieve bezinning en uitwisseling en voldoende ruimte om stil te zijn.

Retraites voor jonge professionals
 

Bezinning en bezieling voor jonge professionals, met meditatie, verstilling, teksten, ontmoetingen en creatieve werkvormen, op zoek naar wat waarachtig en authentiek is en hoe je dit kunt verbinden met je werk en je dagelijkse keuzes. De retraites zijn voor jonge professionals. We organiseren deze retraites voor bedrijven en instellingen op maat.

Dialoogweekenden
 

Jongeren van verschillende religies en culturen gaan een weekend met elkaar in gesprek. Wat zijn jouw wortels? Wat leer je van de ervaringen van mensen met andere overtuigingen?
Wat is wezenlijk voor jou? Wat laat je van jezelf zien? Hoe luister je echt naar iemand
die anders denkt? Hoe neem je elkaar serieus? Hoe kunnen we de verbinding zoeken en hoe leef je samen? Een weekend interreligieuze dialoog voor jongeren van circa 18 tot 30 jaar.

Training voor jongeren in de knel
 

Voor jongeren van 16 tot 22 jaar, die het moeilijk hebben in hun leven organiseren we speciale trainingsweken. De nadruk ligt op jongeren die dreigen uit de boot te vallen en jongeren die niet goed in hun vel zitten, die (te) vaak ruzie hebben op school en thuis en jongeren die het nauwelijks redden op school of soms thuis. Ook jongeren met beperkingen op het gebied van adhd, autisme, leerhandicaps, of juist hoge intelligentie behoren tot de doelgroep.
Meer informatie over deze training>>

De problemen of klachten van de jongeren die deelnemen zijn vaak:
- Gedragsproblemen en leerstoornissen,
- (Faal-) angsten en communicatieproblemen mede veroorzaakt door lastige situaties thuis of in pleeggezin en sociale problemen;
- Gedragsproblemen veroorzaakt door lastige thuissituaties, zoals verslaving bij ouders, onveilige thuissituaties en problemen in pleeggezinnen;
- Drank- en drugsgebruik;
- Gedragsproblemen en omgang in ‘’verkeerde’’ circuits.

De doelstelling van het project is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van problemen en van (school-) uitval van deze jongeren. We willen hen concrete gereedschappen aanreiken, laten oefenen en laten ervaren, waarmee ze duidelijker kunnen krijgen wie ze zijn, wat ze willen en waarmee ze hun zelfvertrouwen kunnen vergroten, effectief te communiceren, en hoe ze om kunnen gaan met allerlei gebeurtenissen in hun leven. Een bijzondere week!

Muziek en theater

Jongerenkoren kunnen in het klooster of in het jongerencentrum verblijven en enkele dagen samen zingen of samen werken aan een voorstelling. We kunnen de dagen afsluiten met een concert of voorstelling in de kapel van het klooster of in de kloostertuin. Wij kunnen deze dagen begeleiden, maar koren kunnen ook zelf begeleiding organiseren.

Kloostergast

Gedurende het gehele jaar is het mogelijk om te verblijven in het klooster en enige tijd tot rust te komen of in alle rust te studeren. Als kloostergast bepaal je je eigen dagritme. Je gebruikt het middagmaal met de dominicaanse paters. Koffie en thee is ’s ochtends gezamenlijk met de paters en de medewerkers van het klooster.
Meer informatie over kloostergasten>>

Wanneer is er wat te doen?

Kalender wordt geladen...

Bekijk het volledige overzicht >

Volg ons op Twitter Twitter icon

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld