MENU

Studiedag Meerstemmig Geloven

Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur tot 17.00 uur

Aanmelden via www.kloosterhuissen.nl/p/920


Anno 2014 vervult een toenemend aantal mensen in Nederland hun behoefte aan zingeving door uit meerdere religieuze bronnen te putten. Vaak worden deze mensen door gelovigen gezien als oppervlakkige shoppers op de markt van welzijn en geluk. Maar is dat wel zo? Wat houdt deze religieuze meerstemmigheid eigenlijk in? In de theologie en de religiewetenschappen wordt dit verschijnsel als multiple religious belonging omschreven: “meervoudige religieuze verbondenheid”. Op het Dominicaans Studiecentrum wordt onderzoek gedaan naar dit tamelijk nieuwe fenomeen in Nederland, dat overigens ook in andere Europese landen waar te nemen valt.

Aan de hand van interviews in het net verschenen boek ‘Flexibel geloven’ zal op deze studiedag nader worden ingegaan op Meerstemmig Geloven of Multireligious Belonging (MRB) en de vragen en uitdagingen waarvoor ons deze ontwikkeling plaatst.

Meer over het boek 'Flexibel Geloven' vindt u op de site van uitgeverij Skandalon, hier kunt u het boek ook direct bestellen.

Manuela Kalsky en André van der Braak – beiden verbonden aan het DSTS - zullen de dag leiden en de nodige input geven over MRB.

Programma:
10.00: Inleiding (Manuela Kalsky)
- Schets van het religieuze landschap in Nederland anno 2014: religieuze diversiteit, migratie, nieuwe spiritualiteit, hybride religiositeit.
- MRB als nieuw concept om deze ontwikkeling te duiden.
- Ingaan op het nieuwe DSTS boek: Flexibel geloven.

10.30: Interview uit boek Flexibel Geloven met elkaar bespreken
In groepen uiteen: Hoofdstuk uit Flexibel Geloven (interview met Diana Vernooij wordt van tevoren aan de deelnemers toegestuurd).

Vragen:

  • Korte ronde wat iedereen van het interview vond.
  • Zaten er punten van herkenning in het verhaal?
  • Zijn er dingen, waar u het absoluut niet mee eens bent?
  • Wat betekent dit voor de eigen manier van geloven?
  • Etc.

11.30: Koffiepauze
11.45: Plenaire bespreking (45 min)
12.30: Lunch
14.00 MRB in Japan en China (André van der Braak)
MRB lijkt een nieuw verschijnsel in het Westen maar bestaat al veel langer in Japan en China. Bestudering van MRB in Japan en China kan nieuwe perspectieven opleveren op MRB in het Westen. Dit wordt aan de VU onderzocht in het NWO-project over MRB. André van der Braak geeft hier een kort overzicht van, en geeft aan wat de wisselwerking met het DSTS project over MRB is.

14.30: Discussie en vragen
15.00: Theepauze
15.15: Wat betekent MRB in Nederland? (Manuela Kalsky en André van der Braak)

- Is MRB een bedreiging of een verrijking? Wat wordt bedreigd?
- Drie visies op hoe tradities zich tot elkaar verhouden: exclusivisme, inclusivisme, pluralisme
- Het gevaar van een plat relativisme
- Passief en actief pluralisme
- De noodzaak voor eigentijdse vernieuwing. Hoe komt daarin de Dominicaanse traditie tot haar recht?

15.30: Plenair

- Zijn er momenten of stromingen in de diverse tradities, die bij MRB aansluiten?
- Welke vragen leven er n.a.v. het vandaag gehoorde?
- Waar twijfelt u over? Waar raakt het u?
- Hoe staat u zelf tegenover exclusivisme, inclusivisme, pluralisme?
- Welke voorbeelden van passief en actief pluralisme herkent u in zichzelf en om u heen?
- Hoe draagt religie voor u bij aan een nieuw wij?
- Wat heeft u van deze dag geleerd? Zou u sommige vragen uit de vragenlijst na deze dag anders beantwoord hebben?

16.15: Borrel

Terug

Wanneer is er wat te doen?

Kalender wordt geladen...

Bekijk het volledige overzicht >

Volg ons op Twitter Twitter icon

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld