MENU

Bezielend leidinggeven


Door: Henk Jongerius, prior van de dominicaanse communiteit in Huissen en begeleider van retraites


Al meer dan tien jaar komen er in ons klooster managers uit verschillende disciplines bij elkaar voor een etmaal van bezinning en reflexie. Wij hebben die bijeenkomsten NOVEEN genoemd omdat zij negen keer in het jaar plaats vinden. In de katholieke traditie verwijst dit woord naar een negental dagen waarop men bepaalde gebeden uitspreekt ter verkrijging van een bepaalde gunsten van Gods wege, maar die benaming is daar  een speelse verwijzing naar.

De bedoeling van deze dagen is om je te bezinnen op een ander soort leiderschap dan wat doorgaans onder management verstaan wordt: niet het zo efficiënt mogelijk bereiken van een vooropgestelde doelstelling staat centraal maar eerder de persoon en de eigenschappen van degene die leiding geeft vormt het onderwerp van gesprek en uitwisseling.
Anselm Grün heeft ooit een boek geschreven over ‘Bezielend leidinggeven’ en hij baseert zijn gedachten op de oude kloosterregel van Benedictus van Nursia die de eigenschappen van een leider aan een nader onderzoek onderwerpt en tot verrassende conclusies voert.
Hij schrijft: "als kellenaaar – lees econoom – van het klooster moet iemand met levenservaring gekozen worden, met een gerijpt karakter, nuchter en sober, niet arrogant, niet licht ontvlambaar en niet grof, niet traag en verkwistend, maar godvrezend. Hij moet voor heel de gemeenschap een vaderfiguur zijn".
Dat is een andere benadering van management welke in Amerika tot een geheel nieuwe benadering heeft geleid die ‘dienend leiderschap’ – servant leadership – genoemd wordt.
Niet het slagen van ondernemingen maar de manier waarop men als leidinggevende daar een rol in speelt staat centraal en dit alles levert een rijke bron aan onderlinge uitwisseling en zelfreflexie op. De deelnemers kijken naar zichzelf, hun eigen intenties en beweegredenen in hun omgaan met mensen en zij ontvangen ook van elkaar ‘feed back’ als het gaat over hun functioneren.
Tijdens die dagen nemen meditatieve momenten en het stille lezen van teksten een belangrijke plaats in, alsmede de gezamenlijke verwerking ervan. Die dagen werken verfrissend op de deelnemers die voor een etmaal afstand nemen van hun dagelijkse beslommeringen en in alle rust kijken naar zichzelf en door te luisteren naar anderen
Groeien naar mensen die met wijsheid in het leven staan en met anderen onderweg zijn.
Ieder die in de verantwoordelijkheid van leidinggevende is gesteld, kan altijd contact opnemen om eens een keer met de groep (ongeveer 10 – 12 mensen) een dag mee te doen. Als begeleider van deze groep mensen heb ik veel geleerd en belangrijke inzichten opgedaan en die gun ik iedereen van harte!

Kijk voor meer informatie en data op www.kloosterhuissen.nl/p/295

Terug

Wanneer is er wat te doen?

Kalender wordt geladen...

Bekijk het volledige overzicht >

Volg ons op Twitter Twitter icon

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld