MENU

Liefde en seks in Bijbel, Tenach en Koran

Door Martina Heinrichs


Terwijl er buiten het klooster de carnaval volop in gang was, verdiepte zich een groep van twintig vrouwen van zeer diverse leeftijden en pluimage – katholiek, protestants, humanistisch, joods, islamitisch, zoekend en belangstellend – in de heilige boeken. Ze bestudeerden delen uit het Hooglied, een poëtisch en zeer tot de verbeelding sprekend liefdesgedicht uit het 1e testament, en verdiepten zich in teksten uit de Koran om erachter te komen wat daar gezegd wordt over liefde, eros en seks. Opvallend dat bijvoorbeeld in het Jodendom de plicht van de man benadrukt wordt om ervoor te zorgen dat de vrouw kan genieten. In de Koran lazen zij dat ook daar het genot belangrijk is, en dan wederzijds, al is het eerste doel natuurlijk toch de voortplanting. Het Hooglied werd in de loop der geschiedenis door christelijke geleerden vaak vergeestelijkt en uitgelegd als symbool voor de liefde van God voor zijn volk, van Christus voor de kerk. Voor 21e -eeuwse vrouwen echter, althans degenen van het weekend, was de lichamelijke betekenis en de erotische taal van groot belang. Er werd dan ook niet alleen gestudeerd tijdens het weekend maar ook met veel plezier op Arabische muziek gedanst. Op gezamenlijke meditatieve en creatieve momenten werden alle zintuigen aangesproken. Zowel binnen als buiten het klooster stonden dus genot en plezier centraal tijdens deze dagen.

Terug

Wanneer is er wat te doen?

Kalender wordt geladen...

Bekijk het volledige overzicht >

Volg ons op Twitter Twitter icon

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld