MENU

Persoonlijk verlies in verdiept perspectief

‘Een ster van vóór verdriet’
Dit weekeinde is een vervolg op het weekeinde ‘Persoonlijk verlies in perspectief. Het boek der gebeurtenissen ligt altijd open in het midden.’ Voorwaarde voor deelname is dat je dus aan het weekend 'Persoonlijk verlies in perspectief' hebt genomen. Je nam aan dit weekeinde deel en hebt het verlangen een vervolgstap te zetten. Een weekeinde waarin puzzelstukjes op een plaats vallen.


 In dit weekend onderzoek je welke betekenis verlies en rouw in jouw leven hebben. En hoe daarmee werd omgegaan in  je gezin van herkomst en dat van je grootouders. Hoe kleuren verlieservaringen in jouw familiesysteem je eigen omgang met verlies? Welk rouwlandschap tref jij in je leven aan?

Ik zag vanavond voor het eerst een ster.
Hij stond alleen, hij trilde niet.
Ik was ineens van hem doordrongen,
ik zag een ster, hij stond alleen,
hij was van licht, hij leek zo jong en
van vóór verdriet.
Vasalis


Opzet
In dit weekeinde breng je jouw persoonlijk rouwlandschap in kaart. Hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenissen? Waarom doe je dat zo? Je onderzoekt welke invloed jouw gezin van herkomst hierop had en nog heeft. Welke boodschappen gaven je opvoeders je mee? Je ontdekt hoe de boodschappen van je opvoeders op hun beurt weer gekleurd werden door hun ervaringen. En hoe ze doorklinken in jouw leven. Zo ontstaat een beeld van waaruit je verder op reis gaat. Welke routekaart ben jij gaan tekenen?
 

Programma
Bij de beschrijving van dit programma en de gebruikte citaten zijn wij mede geïnspireerd door het boek ‘Herbergen van Verlies. Thuiskomen in het Land van Rouw’ van Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten. Gedurende het programma is er, net als in het programma ‘Persoonlijk verlies in perspectief’, gelegenheid om met individuele vragen in de groep te werken.

Vrijdagavond
19.30-21.30 uur:

Kennismaken met de groep en de begeleiders
Introductie op het programma.
Een symbool voor jouw gezin van herkomst

Zaterdag
09.30-12.00 uur:

‘Rouwlandschap”
In de loop van zijn tocht
was er steeds meer ballast in zijn rugzak gekomen.
Wat er precies in zat?
Hij wist het niet,
hij had er niet naar durven kijken.

(In: ‘Herbergen van Verlies. Thuiskomen in het Land van Rouw)
Deze ochtend breng je jouw rouwlandschap in beeld. Welke verlieservaringen speelde zich af in jouw persoonlijke leven? Over welke ervaringen heb je gerouwd of kunnen rouwen, over welke niet?

14.00-17.00 uur:
“Nestgeuren”
Ik herinner mij niets
van wat ze zei maar
dat is misschien
de taal van je moeder
slapende geluiden
in je hoofd.
(Rutger Kopland)

We leggen een verband tussen jouw rouwlandschap en het groter geheel waarin jouw verlieservaringen plaatsvonden. Dat doen we onder meer door je familiesysteem in kaart te brengen aan de hand van een zogenaamd genogram. Zo zetten we een (nieuwe) stap in het bewust worden van belangrijke (verzwegen en besproken) gebeurtenissen. Het is alsof we geheugenluikjes openen.

19.30-21.30 uur:
“Opa en oma vertellen”
Het leven had zo anders kunnen lopen (...) het is natuurlijk zo dat de gebeurtenissen hun betekenis krijgen door ze bij elkaar te stoppen. Dat is ook het bijzondere van schrijven: tijdens het proces ontstaan iets wat je van te voren helemaal niet bedacht had. Eén van die dingen is dat ik me realiseer dat de werkelijk rouw van mijn moeder niet de oorlog of de verliezen van de oorlog is geweest, maar het verlies van haar moeder, ver daarvoor.
(
Mirjam Rotenstreich, schrijver en moeder van ‘Tonio’  in gesprek met Leo Wilhelm en Jakob van Wielink)
We kijken over de grenzen van ons eigen gezin. Wat zouden onze grootouders ‘vertellen’ over hoe zij verlies hebben leren kennen in hun leven en wat ze daarvan overdroegen aan hun kinderen, jouw ouders?

Zondag
09.30-12.00 uur:

“Bewegen tussen leven en dood”
Als twee krachten strijden Thanatos en Eros om voorrang. Thanatos, de god van de dood en Eros, de god van de liefde. Scheppende en vernietigende kracht, zoals ze door Freud in verband werden gebracht met ons innerlijk bewustzijn. Beide zijn ze onlosmakelijk met ons eigen leven en onze rouw verbonden. Hoe beweeg jij tussen Thanatos en Eros?

14.00-15.30 uur:
“Als een lemniscaat: als het maken van keuzes”
Je naar binnen vouwen,
je buigen
over je innerlijke agenda,
je meest persoonlijke,
je intiemste schrijfblad.
(Hans Bouma)


Welke keuze maak jij vandaag in de lemniscaat van Leven en Dood?


Jakob van Wielink schreeft het artikel 'Archeoloog met een mild hart' over nabij zijn bij terugkijken naar verlies in Geloven Onderweg 2014 nummer 4. Klik hier om het artikel via Issuu te lezen.


Meer informatie

Datum

  • Vrijdag 27 september 19.30 uur t/m zondag 29 september 2019 15.30 uur
    Code: 19097

Kosten

Begeleiding


  • Jakob van Wielink is internationaal auteur, opleider en begeleider in (persoonlijk) leiderschap. Hij is initiatiefnemer en medeoprichter van De School voor Transitie. Jakob begeleidt directies en hun teams bij het ontwikkelen van sterker leiderschap en effectievere samenwerking. Hij is als executive coach verbonden aan het (Advanced) High Performance Leadership Program van professor George Kohlrieser aan IMD Business School (Zwitserland). Tevens is hij staflid van het Portland Institute for Loss and Transition (VS) dat onder leiding staat van professor Robert Neimeyer.

    Jakob begeleidt de retraites samen met verschillende ervaren (vrouwelijke) professionals.

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld