MENU

Individuele retraite Vertraag-de tijd

Deze retraite is helaas geannuleerd. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden.
We verkennen de mogelijkheden die de verschillende tradities ons leren om te komen tot “het vertragen van je tijd”.
Je bent van harte uitgenodigd om jouw ritme te vinden dat je brengt naar de rust en stilte.Zoek de ware rust. Vertraag de tijd.
En maak je zelf even los van de wereld.
In die rust ontdek je dat je vrijheid als mens niet ligt in de afwezigheid van de mensen en de dingen om je heen. In die rust ontdek je dat je vrijheid ligt in het betreden van de innerlijke ruimte van wie je werkelijk bent.

Naar: Thomas Merton (Amerikaanse monnik, 1915-1968)

Het is een oud inzicht dat gedeeld wordt in de verschillende grote tradities. 
“ We kunnen in ons Innerlijke Zelf een ruimte vinden van stilte. Als we die stilte binnengaan dan spreekt onze intuïtie en horen we onze grondtoon“ We bieden je als klooster de mogelijkheid van “ de vertraag-de tijd” waarin je enkele dagen bij ons te gast bent. 

Bij de start verkennen we de mogelijkheden die de verschillende tradities ons leren om te komen tot “het vertragen van je tijd”. Samen ontwerpen we dan voor de dagen die volgen jouw retraite programma. Om zo jouw ritme te vinden dat je brengt naar de rust en stilte.

Misschien leeft er daarbij een vraag die we samen kunnen verkennen. In algemene zin of op een meer gestructureerde manier. Misschien vind je het prettig af en toe een oefening met elkaar te delen die je helpt om te komen tot concentratie, contemplatie of meditatie. Misschien ook vind je het fijn dat we gewoon alleen maar naar elkaar luisteren. Jij maakt hierin je keuze.

Het ware baken  is als het licht van de vuurtoren.
Onbevangen en onbewogen staat ie daar.
Zijn licht schijnend en zoekend over het water naar de schippers van de zee.
Niet om hun roer over te nemen. Maar gewoon, om er alleen maar voor ze te zijn.

Naar: Pir Vilayat Inayat Khan ( Soefi meester, 1916-2004)

Globaal programma:
We verwachten je zondagavond tussen 18.00 en 20.00 uur en maken kennis met elkaar.
Op maandag 29 juni delen we na de kloosterviering en het ontbijt om 10.00 uur onze inzichten die je kunnen helpen bij het “ vertragen van je tijd”.
En bespreken we de mogelijkheden waarvan jij gebruik wilt maken. Zo kom je voor de daaropvolgende dagen tot je eigen retraite programma. Op woensdagmiddag 1 juli sluiten we om 14.00 uur na de gezamenlijke lunch met elkaar af. 

Programma's in Dominicanenklooster Huissen in tijden van Corona

We zijn enorm blij vanaf juni weer gasten te kunnen ontvangen in het klooster. We heten u van harte welkom en hopen dat u weer een inspirerende tijd in ons klooster heeft.

We hebben extra maatregelen genomen en een protocol opgesteld om te zorgen dat uw verblijf veilig en verantwoord is voor u én ook voor de bewoners en voor onze medewerkers. Alleen samen met u kunnen we zorgen dat hygiëne en de afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijft.

Lees hier een samenvatting van de maatregelen en aangepaste regels omtrent inschrijven en annuleren>>

Lees hier het corona-protocol voor gasten>> We verzoeken u het protocol vóór uw vertrek naar Huissen door te nemen.


Meer informatie

Kosten

Begeleiding


  • Dick Lieftink is reeds vele jaren bij het Dominicanenklooster betrokken. Zijn kennis van en ervaring met het thema van “de vertraagde tijd” deed hij op middels het volgen van o.a.de Suluk Academy in Parijs en bij de Inayati Order in Boston (USA). Daar verdiepte hij zich vanuit de verschillende grote tradities in Persoonlijk Leiderschap en Mystiek en in de methodieken van Concentratie, Contemplatie en Meditatie. In zijn laatste functie was hij bestuursvoorzitter van het katholiek onderwijs in Friesland.

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld