MENU

Themadag Systeemverandering in de GGZ

Het GGZ-systeem is vastgelopen, zo concluderen veel behandelaars. Op deze themadag onderzoeken we wat we kunnen doen om het systeem te veranderen. Een verrijkende dag voor professionals in de GGZ: voor nieuwsgierige vernieuwers, kritische kantelaars en moedige zachtmoedigen.
Veel psychologen, psychiaters en andere professionals in de GGZ signaleren dat ‘het systeem’ is vastgelopen. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de wachtlijstproblematiek, maar heeft ook inhoudelijke consequenties voor de beroepsuitoefening. Behandelaars ervaren bijvoorbeeld een steeds groter spanningsveld tussen wat mag, gezien de afspraken met zorgverzekeraars, en de hulpvraag van patiënten. Ook is de werk- en prestatiedruk de afgelopen jaren sterk toegenomen. Sommige GGZ-instellingen werken bijvoorbeeld met ‘behandeldashboards’, waarop wordt gemonitord of een behandelaar genoeg patiënten behandelt. Bij andere GGZ-instellingen zijn de werkdagen zo ingericht dat er nauwelijks tijd is om tussen patiëntcontacten door te eten of met een collega te overleggen. Ondertussen hebben veel behandelaars de ervaring dat ze het werk, waar het ze ooit om begonnen was, zijn kwijtgeraakt. Sommigen proberen om hun stem te laten horen binnen GGZ-instellingen. Maar vaak komen ze hierbij tot de ontdekking dat hun signaal door leidinggevenden en bestuurders niet of onvoldoende wordt opgepikt.

Het veranderen van het systeem begint bij inzicht in het systeem
Het is duidelijk dat er iets moet veranderen in de GGZ. Maar hoe doen we dat? Een eerste uitgangspunt van deze themadag is dat we niet moeten wachten totdat iemand anders de problemen oplost. We moeten onderzoeken welke stappen we zelf kunnen zetten, op de plek waar we staan en met wie we zijn. De kleine stappen zijn net zo belangrijk als de grote. Een tweede uitgangspunt is dat het veranderen van het systeem begint met inzicht in het systeem. De problemen in de GGZ zijn als het topje van een ijsberg: de echte oorzaken liggen dieper en grotendeels uit het zicht, op het niveau van onderliggende paradigma’s. Als we meer inzicht hebben in deze paradigma’s, kan dat de ervaring geven dat er veel puzzelstukjes op hun plek vallen: een Aha-Erlebnis. Dat komt omdat allerlei, op het eerste gezicht onsamenhangende praktijken en fenomenen, plotseling samenhang en logica vertonen. Daardoor wordt het mogelijk om gerichter te communiceren met bijvoorbeeld managers en bestuurders en om bewuster te onderzoeken welke kleine of grote stappen we zelf zouden kunnen zetten – of met elkaar.

Inhoud
Op deze themadag maak je kennis met theoretische inzichten vanuit de hedendaagse managementleer en de paradigmatheorie van Thomas Kuhn. Vanuit deze theorie ga je in gesprek met vakgenoten en maak je verbindingen met je eigen beroepspraktijk. De dag is ruim opgezet met regelmatige pauzes, zodat je tussendoor de tijd hebt om het geleerde te laten bezinken en overdenken. 

Programma
9.45     Ontvangst met koffie en thee
10.00   Welkom, inleiding en kennismaking
10.45   Pauze
11.00   Het systeem in de GGZ: wat is het en waar komt het vandaan?
12.00   Lunchpauze (lunchbuffet; evt. bezoek aan kloostertuin, stilteruimte, kapel)
13.00   Het systeem herkennen in je eigen beroepspraktijk
13.45   Pauze
14.00   Communiceren over het systeem met managers en bestuurders
15.00   Pauze
15.20   Wijsheid ontwikkelen: waar, wanneer en hoe kun je je stem laten horen?
16.00   Oogsten: wat neem je mee?
16.30   Afsluiting

Aanmelding en vragen
De themadag is een initiatief van De Milde Organisatie, een bedrijf dat is gehuisvest in het Patershuis (de ‘ondernemersvleugel’ van het Dominicanenklooster). Aanmelding verloopt via De Milde Organisatie. Het maximale aantal deelnemers is 25 (en maximaal 20 bij 1,5 m. afstand).
Ook kun je uiteraard altijd contact opnemen met de docent: angela@demildeorganisatie.nl.
Je bent van harte welkom!

Programma's in Dominicanenklooster Huissen in tijden van Corona
We hebben extra maatregelen genomen en een protocol opgesteld om te zorgen dat uw verblijf veilig en verantwoord is voor u én ook voor de bewoners en voor onze medewerkers. Alleen samen met u kunnen we zorgen dat hygiëne en de afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijft.
Lees de laatste update van ons coronaprotocol op onze homepage. We verzoeken u het protocol vóór uw vertrek naar Huissen door te nemen.


Meer informatie

Datum

  • Donderdag 7 oktober 2021 van 10.00 - 16.30 uur

Kosten

  • € 145,- Vast tarief
  • Incl. btw., koffie/thee/fris, fruit, vegetarische lunch.
  • Algemene voorwaarden

Begeleiding


  • Angela Stoof is oprichter en eigenaar van De Milde Organisatie, een kennis- en expertisecentrum op het gebied van de menselijke maat en systeemverandering in organisaties. Ze heeft onder andere een achtergrond in Cognitieve Psychologie, Theologie en Informatiekunde. In 2017 besloot ze om haar baan in het hoger beroepsonderwijs te beëindigen. Sindsdien houdt ze zich bezig met professionals die vastlopen binnen weerbarstige werkomgevingen. 
    www.demildeorganisatie.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld