MENU

Tweedaagse Dienend coachen en intervisie

Dit programma is geannuleerd. Je kunt je hier niet meer voor aanmelden.
Alle signalen in onze tijd wijzen op een andere manier van leven en werken. Niet alleen vanwege corona, maar ook – en veel dieper – door veranderingen die eisen gaan stellen aan onze omgang met de planeet.
De omslag in een andere manier van benaderen van mens en werk zal hierin een onderdeel van moeten worden. Van prestatie indicatoren als instrument om inspanningen van werkenden te meten, naar duurzame inzetbaarheid waarbij inzet voor elkaar en het leefbaar houden van planeet en samenleving centraal staan. Dienend werkgever- en werknemerschap dus. Invulling geven aan nieuwe uitdagingen waar professionals, beroepsgroepen en besturen vanuit hun overtuigingen voor komen te staan. Benieuwd zijn naar de ander.

Dienend coaching
Vanuit het motto “Benieuwd naar de ander” is dienend coachen een instrument dat zich baseert op de oude kloosterwaarde van liefde, trouw en barmhartigheid: 
- Liefde als basis voor gelijkwaardigheid, bescheidenheid en vriendelijkheid. 
- Trouw als loyaal aan beginselen van een waarheid die voor eenieder geldig is en door eenieder begrepen en gedragen wordt. 
- Barmhartigheid door oog te hebben voor die ander, de menselijke maat waarbij niemand buiten de boot valt. 

Voor wie? 
Dienend coachen is bedoeld voor zelfstandigen die werkgevers en werknemers hierin begeleiden, beroepsgroepen die sterk met maatschappelijke ontwikkelingen bezig zijn en besturen die vanuit hun geloofsovertuiging antwoorden op de nieuwe eisen van de tijd moeten geven. Die daarin sterk met zichzelf in contact willen zijn. En vandaaruit meer kunnen betekenen voor wat hen in zijn en haar werk na aan het hart ligt. 

In een groep van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers gaan de deelnemers, op basis van het kloosterritme, met reflecties en intervisie aan de slag. 

Programma en tijdsbesteding
Dag 1

14.00 uur: Aankomst en inchecken waarna een t om
14.30 uur: kennismakingsbijeenkomst. Bij gunstige weersomstandigheden wordt de kennismaking verdiept met het labyrint in de kloostertuin, een eeuwenoud symbool dat zichtbaar is in de gotische kathedralen en de kerken van de christelijke orthodoxie. Een wandeling waarbij bewustwording, loslaten, visie en realisatie centraal staan en waarbij beginpunt tevens ook eindpunt is. Ook teksten uit de kloostertraditie komen in deze sessies ruimschoots aan bod.
17.30 uur: Avondmaaltijd
18.30 uur: Vespers (avondviering in de kapel) 

Dag 2 verdieping:
08.00 uur: Lauden in de kapel
08.30 uur: Ontbijt
09.30 uur: Aanhaken op de ervaringen met het labyrint 
10.00 uur: Oog voor elkaar met inbreng van eigen cases
11.00 uur: Intervisie eerste deel
12.30 uur: Lunch en gelegenheid voor wandeling
13.30 uur: Intervisie tweede deel
15.30 uur: Nabespreking met evaluatie
16.00 uur: Wel thuis


Meer informatie

Datum

  • Maandag 10 oktober 14.00 uur t/m dinsdag 11 oktober 2022 16.00 uur
    Code: 22279 GEANNULEERD

Kosten

  • € 272,- Vast tarief
  • Inclusief maaltijden, consumpties en overnachting op een 1-persoonskamer. Kosten exclusief BTW: €250,00
  • Algemene voorwaarden

Begeleiding


  • Her Grimbergen
    is als eigenaar van Driekant Training en Advies (www.driekantadvies.nl) een ervaren trainer, coach en adviseur op het gebied van arbeidsverhoudingen. Meer dan twee kanten is leidraad voor zijn professioneel handelen waarbij deelnemers dieper inzicht komen in eigen doen en laten en leren wat ze voor zichzelf en in samenhang met anderen kunnen betekenen. Binnen het bezinningscentrum De Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas is hij langere tijd als moderator van de Tafel van XII actief geweest. Daarnaast is hij dagvoorzitter en spreker bij maatschappelijke events waarbij inzet en volhoudbaarheid van werkenden centraal staan. Met Driekant Training en Advies maakt hij deel uit van het netwerk Human Resource & Coaches Associates (HCA).

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld