MENU

Workshop De Kunst van het vertellen en authentiek presenteren

Workshop presenteren en vertellen; inspireren en verbinding met uw publiek.

In deze workshop presenteren gaat u zelf aan de slag met beeldend vertellen en authentiek sprankelend presenteren. U leert uw  publiek mee te nemen in de wereld van de verbeelding en hoe uw publiek te boeien. U leert te inspireren of te overtuigen met uw verhaal. U gaat tevens op zoek naar verbinding met uw  verhaal vanuit uw  drijfveren en bron.


Inhoud
In deze workshop gaat u zelf aan de slag met beeldend vertellen en presenteren. De basis van vertellende vertelstructuur, fantasietraining en presentatie komen aan de orde. U leert middels improvisatie uw presentatie naar uw eigen hand te zetten, interactie met uw publiek op te bouwen en de ruimte optimaal te gebruiken. Naast improvisatie wordt er ook gewerkt met bestaande verhalen. U gaat op zoek naar verbinding met uw eigen verhaal vanuit uw eigen drijfveren. Uw eigen fantasie, creativiteit en durf boort u aan.

Resultaten

- U kunt verhalen gebruiken als beeld, om ‘aan te raken’, om iets onder de aandacht te brengen, te verduidelijken of om een toekomst perspectief te schetsen.

- U weet ontspannen te spreken en uw publiek te boeien en te inspireren.

- U leert interactie met uw publiek op te bouwen.

- U weet te overtuigen of uw impact te vergroten.

- U weet te improviseren, uw presentatie naar uw eigen hand te zetten.

- U presenteert  authentiek en sprankelend en vertelt uw verhaal vanuit uw drijfveren en bron.

- U varieert met stemgebruik en wordt zich bewust van lichaamshouding.

Vorm
Er wordt met de hele groep, individueel en in kleinere groepen gewerkt. Naast improvisatie en fantasietraining wordt er ook gewerkt met bestaande verhalen. Rekwisieten, beeldende kunst, spel, kleurgebruik en stilte kunnen inspiratiebronnen zijn die in de geheel verschillende werkvormen gebruikt zullen worden. Voorbereiding en ervaring is niet nodig.

Voor wie
Voor een ieder die zich aangesproken voelt tot het presenteren en vertellen, beroepsmatig of in eigen kring. Geschikt voor managers, adviseurs, docenten, zelfstandigen, voorgangers, studenten en particulieren.

Uitgangspunt
Deze workshop vraagt om durven fantaseren. Fantaseren is loslaten, associaties durven maken. Creatief zijn vraagt om vertrouwen en onderling respect. Deze sfeer vormt het uitgangspunt van deze workshop.

Ervaringen van eerdere deelnemers
(zie verder ook www.ziltversterkt.nl)

Henriëtte heft een soort spanning op. Wat bij de mensen voorbij de horizon ligt, is binnen een dag in handbereik.”

“Haar belofte klopt. Na deze meerdaagse kon ik presenteren voor een groot publiek zonder vrees, in eigen kracht.”

“Ze weet een sfeer te scheppen waarin deelnemers zich veilig voelen om te durven experimenteren. Ze faciliteert de beweging bij anderen”

“Henriëtte is doortastend, energiek en benaderbaar en in verbinding met zichzelf en de groep”

“Vol passie vertelt Henriëtte. Haar ogen speken daar nog sterker in dan haar woorden. Het is niet verwonderlijk dat mensen graag met haar op verhalenpad gaan. Ze wekt vertrouwen op met haar uitstraling.”


Meer informatie

Kosten

Begeleiding


  • Henriëtte de Graaf, inspirator in veranderingsprocessen, spreker en verteller, biedt teamontwikkeling, workshops en presentatietrainingen; ondernemer ZILT. Haar manier van werken is fris en ze creëert een setting bij de deelnemers van kunnen en durven experimenteren. Haar kracht ligt in het kijken naar mogelijkheden, verrassende werkvormen en het kunnen overzien van complexe processen, waarbij verbinding belangrijk is. Zij heeft de Master ‘Methodiek, Beleid en Innovatie’, de HBO Welzijnswerkopleiding en een Theaterregie opleiding afgerond. Haar opdrachtgevers binnen maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven, overheden en het (beroeps-) onderwijs.
    www.ziltversterkt.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld