MENU

Weekend Onze persoonlijke betekenis ontdekken

Op de schouders van Victor Frankl
Een weekendworkshop waarin we op zoek gaan naar onze persoonlijke en unieke betekenis in het leven. Inspiratie vinden we in het gedachtegoed van Victor Frankl, auteur van De Zin van het Bestaan.


Een weekend lang gaan we de uitdaging aan waar Frankl ons toe uitnodigt. We gaan op zoek gaan naar de betekenisvolheid van ons persoonlijke leven. We zullen dat doen door onszelf op creatieve manieren vragen te stellen: hoe zinvol ervaar ik dat mijn leven is de laatste tijd? In welke periode of onder welke omstandigheden heb ik die zinvolheid heel bewust ervaren? Wat maakte mijn leven toen zinvol? Welke mensen hebben mij het gevoel gegeven dat mijn leven zinvol was of is en hoe deden ze dat?

En we maken de verbinding naar ons huidige leven: als ik het verlangen in mijzelf ervaar een zinvol(ler) leven te willen leiden, welke mogelijkheden heb ik daar dan toe in het hier en nu? En naar de toekomst? De drie manieren waarop we volgens Frankl betekenis ervaren, door iets te ondergaan of beleven, door iets te creëeren, iets voort te brengen, of door in vrijheid onze houding te kiezen ten opzichte van het leven, zullen in het weekend alle aan bod komen.

Programma indeling:
We beginnen vrijdagavond met het hier en nu: hier ben ik, ik ben om bepaalde eigen redenen naar dit weekend gekomen.

Zaterdag zal in het teken staan van terugkijken: op welke manieren heb ik in het verleden betekenis en zingeving leren kennen?

Zondag kijken we vooruit. Wat betekent het voor mij als ik het verlangen heb in de toekomst een zinvol leven te leiden? Hoe zou dat er persoonlijk voor mij uitzien? En we gaan daarbij uit van de aanname dat ons persoonlijke leven de mogelijkheid in zich heeft van betekenis te zijn, onder elke omstandigheid.


Meer informatie

Datum

  • Vrijdag 11 oktober 19.30 uur t/m zondag 13 oktober 2019 15.00 uur
    Code: 19125

Kosten

Begeleiding


  • Klaas-Jan Pos
    is psychiater in een behandelteam voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma. In zijn werk is hij zich meer en meer gaan interesseren voor levensbeschouwelijke thema's en spiritualiteit. Bij bezinningscentrum La Cordelle in Cadzand heeft hij een opleiding gevolgd om zich daar meer in te verdiepen.

    Koert Velders klinisch psycholoog en psychotherapeut in een behandelteam voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en daarnaast docent in de psychotherapie opleiding. In zijn werk heeft hij veel aandacht voor ervarings- en belevingsgerichtheid, voor betekenisgeving en voor het verhaal bij ieder mens.

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld