MENU

Inspiratiedagen voor vrijwilligers van hospices, zorghotels en palliatieve terminale zorg

Deze inspiratiedagen zijn gericht op de vrijwilligers van hospices, zorghotels en palliatieve terminale zorg die een belangrijke bijdrage leveren aan een menselijke samenleving, en die actief zijn op maatschappelijk en sociaal vlak. Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de verbinding tussen familie, professionele zorg en de patiënten zelf. Zij bieden tijd, aandacht en persoonlijke betrokkenheid, hetgeen in de zorg sterk onder druk staat. Wij vinden het van groot belang dat deze vrijwilligers hun belangrijke rol voor de (terminaal en chronisch) zieken in onze maatschappij blijven vervullen.

Het begeleiden van mensen die gaan sterven en diens naasten is zinvol werk en mensen doen het werk met hart en ziel, maar het vergt ook veel en het is ook confronterend. Het is daarom van groot belang om zeker deze vrijwilligers die zo’n belangrijke rol spelen in de maatschappij te ondersteunen en hen de gelegenheid te geven om zich te bezinnen op hun vrijwilligerswerk en hun inspiratie. Belangrijke vragen als stellen van je eigen grenzen en vragen over leven en dood krijgen alle aandacht.
Bezinnings- en inspiratiedagen zijn een belangrijk middel om aan al deze zaken aandacht te besteden.Kernvragen zijn:

- Wat inspireert jou
- Wat betekent het werk voor jou, in jouw eigen omgeving
- Hoe ga jij om met leven en dood
- Hoe blijf je nabij en hou je voldoende afstand
- Waar loop jij tegen aan in je vrijwilligerswerk
- Hoe ga je om met bepaalde overtuigingen van de familie rondom leven en dood

Inspiratiedagen en -etmalen
We organiseerden inspiratiedagen en etmalen speciaal voor vrijwilligers van de volgende organisaties:
- Stichting Manteling, organisatie voor zorgvrijwilligers op Walcheren (tweedaagse)
- Hospice De Hazelaar, voor terminaal zieke mensen, onderdeel van zorgorganisatie
Liemerije te Zevenaar (dag)
- Vereniging Palliatieve Terminale Zorg in West-Brabant & Tholen (tweedaagse)
- Hospice Enschede, Stichting voor palliatieve terminale zorg in Enschede (dag)
- COIL, Sensoor, Vrijwilligerscentrale Nijmegen, vrijwilligers die (terminaal) zieken in de regio begeleiden (dag)

Thema’s
De onderstaande thema’s kunnen aan de orde tijdens de dagen en etmalen. Deze thema’s worden in overleg met de organisaties bepaald. De begeleiding ligt in handen van medewerkers en medewerksters van het Dominicanenklooster. Tevens werden hierbij externen ingeschakeld.

- Staan in je eigen kracht
- Zingeving rond sterven en dood (met medewerking van Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek en Palliatieve Zorg)
- Omgaan met familie en omstanders
- Inspiratiebronnen en drijfveren
- Afstand en nabijheid

Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen, zoals lezingen, oefeningen, rollenspelen, inhoudelijke workshops, workshops inspiratie met zang en stem, workshops inspiratie met verf en doek, workshops inspiratie met tekst en poëzie. De deelnemers zijn te gast in het klooster en konden ook kennismaken met het kloosterleven en tevens het kloosterritme ervaren. Tevens is het belangrijk om ervaringen onderling uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.

Onderstaand enkele ervaringen en reacties van de vrijwilligers: 

' Het was een prachtige ervaring, die me weer inspireert in mijn werk als vrijwilliger.' 
' Ik heb genoten van de mooie dagen in het klooster, de mooie energie, buitengewoon sfeervol en een liefdevol onthaal. Met mijn allerhartelijkste dank.' 
' Ik ga deze dagen koesteren.' 
' Ik neem veel wijsheid mee.' 
' Tot inspiratie voor jezelf en voor anderen. Mooie inhoud en fijne sfeer.' 
' Lessen meditatie, vrolijke zang in de kapel, bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Een levensles en een geweldige inspiratie.' 
' Het verblijf was bijzonder inspirerend. Het heeft me heel goed gedaan. '

Wanneer is er wat te doen?

Kalender wordt geladen...

Bekijk het volledige overzicht >

Volg ons op Twitter Twitter icon

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld