MENU

Training voor jongeren met problemen

Jongeren hebben in het klooster een bijzondere plek.
Wij denken dat jongeren met passende aandacht en ondersteuning beter met zichzelf (en daardoor ook met anderen) om kunnen gaan. Wij willen jongvolwassen mensen in deze fase ondersteunen. Wij ervaren dat ondersteuning de jongeren beter in staat stelt om voor zichzelf de passende keuzes te kunnen maken.

Sinds 2009 organiseren we daarom meerdere keren per jaar trainingen voor jongeren van 16 tot 22 jaar, die het moeilijk hebben in hun leven. De nadruk ligt op jongeren die dreigen uit de boot te vallen en jongeren die niet goed in hun vel zitten, die (te) vaak ruzie hebben op school en thuis en jongeren die het nauwelijks redden op school of soms thuis. Ook jongeren met beperkingen op het gebied van adhd, autisme, leerhandicaps, of juist hoge intelligentie behoren tot de doelgroep.

De problemen of klachten van de jongeren die deelnemen zijn vaak:
- Gedragsproblemen en leerstoornissen,
- (Faal-) angsten en communicatieproblemen mede veroorzaakt door lastige situaties thuis of in pleeggezin en sociale problemen;
- Gedragsproblemen veroorzaakt door lastige thuissituaties, zoals verslaving bij ouders, onveilige thuissituaties en problemen in pleeggezinnen;
- Drank- en drugsgebruik;
- Gedragsproblemen en omgang in ‘’verkeerde’’ circuits.

Doelstelling
De doelstelling van het project is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van problemen en van (school-) uitval van deze jongeren. We willen hen concrete gereedschappen aanreiken, laten oefenen en laten ervaren, waarmee ze duidelijker kunnen krijgen wie ze zijn, wat ze willen en waarmee ze hun zelfvertrouwen kunnen vergroten, effectief te communiceren, en hoe ze om kunnen gaan met allerlei gebeurtenissen in hun leven. De doelstelling van het programma past uitstekend in het landelijke beleid gericht op terugdringing van schooluitval.

Enkele reacties van deelnemers:

"Toen ik mijn vrienden vertelde dat ik een week naar een klooster ging, keken ze me aan alsof ik gek was geworden. Wat moet jij nou in een klooster? Ze begrepen het niet. Toen ik naar het klooster reed was ik wel wat huiverig. Maar toen ik aankwam voelde het meteen goed. Ik werd gastvrij ontvangen en voelde me welkom, zeker toen ik hoorde dat het in het klooster er om gaat om jezelf te zijn en echt te zijn. Er staan hier muren om het terrein. Daardoor voelde ik me veilig."

"Sommigen van ons hebben heftige dingen meegemaakt. Daar hebben we met respect voor elkaar naar geluisterd. Begrip voor jezelf en voor de ander. Ik heb leren om gaan met onzekerheid en angsten. Ik heb geleerd om mijn gevoelens te uiten. Hier heb ik mijn ervaringen kunnen delen. Dat komt er thuis en op school niet van. Hier is respect voor elkaar. Thuis kan ik en durf ik niet alles te delen. Mensen begrijpen het niet en vinden dat ik mijn best moet doen en niet moet zeuren. Het gaat deze week om de kracht in jezelf. Ik heb de kracht in mijzelf weer meer ontdekt. Het gaat om jezelf, de kracht in jezelf en begrip voor jezelf. Het was fantastisch om aan deze week deel te mogen nemen."

De feedback van de begeleider:

"Feedback die de deelnemers deze keer veelal geven is dat ze in contact zijn gekomen met wat ze echt belangrijk vinden, waarom dat zo is en dat ze hebben geleerd hoe ze vraagstukken in het leven anders kunnen aanpakken."

Programma's met open inschrijving

  Wanneer is er wat te doen?

  Kalender wordt geladen...

  Bekijk het volledige overzicht >

  Volg ons op Twitter Twitter icon

  Ontvang onze nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
  Aanmelden

  Lees hier de Kloosterkrant

  Het Klooster in beeld