MENU

Bijspijkerdagen voor theologen en kerkelijk werkers

Deze dagen zijn geannuleerd. Je kunt je hier niet meer voor aanmelden.

In twee dagen gaan we in op actuele onderwerpen die spelen op het gebied van theologie. De focus ligt dit jaar op ethiek en solidariteit. We hebben een verassende theatershow in de avond over stilte.
(Let op: In juli en augustus is het niet mogelijk om een voor- of na-overnachting bij te boeken.)
Dit programma is door de SKGV geaccrediteerd met 3,5 punt in de categorie Levensbeschouwing en spiritualiteit.

Programma
Donderdag

9.30 uur aankomst koffie
10.00 uur, welkom door Anne Stael, korte kennismaking

10.30 uur Ontdek de ethiek van het 'niet-ik' tijdens een boeiende lezing door historicus en theoloog Krijn Pansters. Auteur van werken zoals "Duurzame duurzaamheid" en "Moral Conversion". Hij benadrukt dat duurzaamheid een verschuiving van eigenbelang naar waarden vereist, oftewel een ethiek van het 'niet-ik'. In het actuele debat over duurzaamheid is het essentieel om ook de stem van de theologische ethiek te laten horen. Krijn Pansters, als stafmedewerker van het Franciscaans Studiecentrum aan Tilburg School of Catholic Theology en verbonden aan het Titus Brandsma Instituut binnen de onderzoekslijn Maatschappelijke Spiritualiteit, brengt deze waardevolle perspectieven samen.
Mis deze kans niet om geïnspireerd te worden en nieuwe inzichten te verkrijgen en laat je meevoeren door de combinatie van geschiedenis, theologie en duurzaamheid.

12.10 uur middagmeditatie
12.30 uur lunch

14.00 uur Lezing Patrick Nullens
Patrick Nullens is theoloog en ethicus en gespecialiseerd in leiderschapsethiek.
Leiderschap is vooral een kwestie van wijsheid (phronesis), een zaak van het hart, en laat zich niet zomaar vangen in meetbare categorieën. Leiderschap gaat over de doelen die we ons in het leven stellen, over zingeving en verbinding. Dit vraagt om nieuwere vormen van leiding geven. Professor Nullens geeft zijn visie op ethiek en leiderschap en laat ons onderzoeken wat dit voor ons betekent in ons werk.

19.30 uur Toneel voorstelling: Kan het wat Stiller
Firma Frictie presenteert een korte theatervoorstelling: Kan het wat Stiller?
Met een goede dosis zelfspot en zonder zichzelf te sparen gaan theatermakers Stella en Lusanne op stilteretraite. In plaats van rustig en ontprikkelt, worden ze ongemakkelijk, doodsbang en compleet gek. Voor Stella en Lusanne genoeg reden om de hele ervaring met jou nog eens dunnetjes over te doen. Doordat de makers bewust een verwarrende meerduidigheid aanbrengen in hoe je dit werk moet lezen, ontstijgt de voorstelling aan de eenduidige satire. Welkom bij Kan het wat stiller. Een kakofonie van stilte.

Vrijdag

9.00 uur Thijs Tromp: Diaconaat als het verlangen naar inclusie
Wat kunnen kerken betekenen voor mensen die zich in sociaal kwetsbare posities bevinden? Heeft de kerk voldoende slagkracht? Hoe staat het met de morele autoriteit van de kerk? Wat zijn de trends van de afgelopen jaren, zowel in de praktijk als in diaconaal onderzoek? Waar moet het in de praktijk vooral om gaan? Om armoedebestrijding of het verlenen van noodhulp, om politieke beïnvloeding en maatschappelijke actie of om het zoeken naar betekenisvolle ontmoetingen? Tromp vindt dat het moet beginnen bij het laatste, maar hoe werkt dat dan?

10.30 uur Rob van Waarden ‘Als je tegen de stroom ingaat, vind je de bron’: Exposure als benadering voor solidariteit
Diaconaat en categoriaal pastoraat veronderstellen solidariteit met mensen in vaak kwetsbare posities. Hoe geef je gestalte aan solidariteit op zo'n manier dat die is vol te houden? Hoe houd je concrete ondersteuning en spiritualiteit bij elkaar? De exposure- en presentiebenadering biedt handvatten voor wie een plek van solidariteit wil opbouwen. Deze interactieve lezing gaat in op kerninzichten van de werkwijze, we verkennen wat dat voor ieders werkplek kan betekenen, en we besteden aandacht aan de spiritualiteit en theologie daarvan. In de woorden van Rik Torfs: ‘Als je tegen de stroom ingaat, vind je de bron’. 

12.10 uur middagmeditatie
12.30 uur lunch

13.30 Lezing Jonna van den Berge PKN
Uit recent onderzoek blijkt : wat kerken doen tegen armoede is veel, veelzijdig en onzichtbaar, het is onvoorwaardelijk met langdurige aandacht voor de mens áchter de hulpvraag. Wat gebeurt er als we niet meer denken in termen van hulp bieden of ontvangen maar de relatie centraal stellen en de rol van de kerk bij armoede bestrijding meer zichtbaar maken in de maatschappij?

15.00 gesprek onder leiding van Thijs Tromp

16.00 einde


Meer informatie

Kosten

Meer info over tarieven

 • € 299,- Tarief A
 • € 345,- Tarief B
 • € 425,- Tarief C
 • Inclusief 1 persoonskamer, maaltijden en dranken
 • Algemene voorwaarden

Begeleiding


 • Anne Stael heeft een eigen bedrijf  Zingeving & zakelijkheid, zij motiveert en inspireert mensen om juist als professional zingeving een plek te geven in het werk.

  Krijn Pansters, historicus en theoloog. Pansters is stafmedewerker van het Franciscaans Studiecentrum aan Tilburg School of Catholic Theology en tevens verbonden aan het Titus Brandsma Instituut bij de onderzoekslijn Maatschappelijke Spiritualiteit.

  Patrick Nullens is bijzonder hoogleraar Leiderschapsethiek en menswaardige samenleving aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is een van de mede- oprichters van het Instituut voor Leiderschap en Sociale Ethiek van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. 

  ThijsTromp is bijzonder hoogleraar Diaconaat aan de PTU. Hij begeleidt samen met Anne Stael deze dag.

  Rob van Waarden (45) is afgestudeerd scheikundige en theoloog en sinds februari de Rotterdamse studentenpastor. 

  Theoloog Jonna van de Berge is Armoedespecialist en projectleider van ‘Twintigers’ van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld