MENU

Speciale en kwetsbare groepen

Het Dominicanenklooster Huissen richt zich op enkele speciale en kwetsbare groepen.Vanuit de Dominicaanse traditie wordt speciale aandacht en zorg besteed aan kwetsbare groepen die zich in de huidige maatschappij maar moeilijk staande kunnen houden. We zetten ons direct en indirect in voor deze groepen. Direct door het organiseren van programma's en trainingen voor de doelgroep. Indirect door het trainen en inspireren van hen die zich, als vrijwilliger of professional, inzetten voor deze kwetsbare groepen. Zo werken we samen aan  een menselijker samenleving.

De groepen  waar we ons speciaal op richten zijn:
- Jongeren met problemen
- Jongeren
- Studenten
- Vrijwilligers die bijdragen aan een menselijke samenleving
- Ouderen
- Minima
- Gezinnen met problemen
- Mensen met een beperking
- (ex-) psychiatrische patiënten

Financiële steun van fondsen en congregaties
In de afgelopen jaren zijn reeds vele programma’s georganiseerd voor een groot aantal volwassenen, ouderen, jongeren en gezinnen. We zijn dankbaar en blij dat we deze programma’s hebben kunnen organiseren, mede met behulp van de fantastische bijdragen van vele fondsen en congregaties. Zonder deze hulp waren de prachtige projecten niet mogelijk geweest.

Mensen bij elkaar brengen, bemoedigen, stimuleren en inspireren, zijn kernbegrippen van het Dominicanenklooster, maar ook het over grenzen kijken, dialoog aangaan met andere culturen en religies en het stimuleren van jongeren, om maatschappelijk actief te zijn.

Voorbeelden van projecten voor speciale doelgroepen:

1   Trainingen voor jongeren met problemen
2   Training voor mensen met een smalle beurs
3   Inspiratieweek voor mensen met een smalle beurs
4   Inspiratie week voor alleenstaande vrouwen met kinderen
5   Inspiratieweek voor tienermoeders met kinderen
6   Inspiratieweek voor eenzame ouderen
7   Inspiratiedagen voor vrijwilligers van hospices, zorghotels en vrijwilligers palliatieve terminale zorg
8   Komt een vreemde in het klooster; voor christelijke en niet christelijke jongeren
9   KloosterwijZ; voor religieuze en niet religieuze jongeren
10 Kloosterdagen voor (ex-) psychiatrische patiënten
11 Themaweek herstelverhalen voor psychiatrische patiënten
 

Wanneer is er wat te doen?

Kalender wordt geladen...

Bekijk het volledige overzicht >

Volg ons op Twitter Twitter icon

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld