MENU

Sociale projecten

Doel van de activiteiten in het klooster is om mensen de mogelijkheid tot bezinning, bezieling en beweging te bieden. Wij willen een open huis zijn waar men kan verstillen en inspiratie op kan doen. Dit doen wij door een verscheidenheid aan programma’s te organiseren en door middel van onze sociale projecten.

Het Dominicanenklooster Huissen richt zich op enkele speciale en kwetsbare groepen. Vanuit de Dominicaanse traditie wordt bijzondere aandacht en zorg besteed aan kwetsbare groepen die zich in de huidige maatschappij maar moeilijk staande kunnen houden. Wij zetten ons direct en indirect in voor deze groepen. Direct door het organiseren van programma's en trainingen voor de doelgroep. Indirect door het trainen en inspireren van hen die zich, als vrijwilliger of professional, inzetten voor deze kwetsbare groepen. Zo werken we samen aan  een menselijker samenleving.

De groepen  waar we ons speciaal op richten zijn:

- Vrijwilligers
- Ouderen
- Minima
- Eenoudergezinnen
- Vluchtelingen
- Mensen met een beperking
- (ex-)psychiatrische patiënten
- Jongeren en studenten

In de afgelopen jaren hebben we vele projecten kunnen organiseren voor een groot aantal deelnemers.  We zijn dankbaar en blij dat we deze programma’s hebben kunnen organiseren, mede met behulp van de fantastische bijdragen van vele fondsen en congregaties. Zonder deze hulp waren de prachtige projecten niet mogelijk geweest.

Het Dominicanenklooster neemt zelf ongeveer 25% van de projectkosten voor haar rekening.


Wilt u ook een bijdrage leveren aan onze projecten? Dat kan door een gift over te maken naar NL45INGB0003119215 ten name  van Stichting Dominicanenklooster Huissen ovv gift sociale projecten. Of word Vriend van het Dominicanenklooster.  

Wanneer is er wat te doen?

Kalender wordt geladen...

Bekijk het volledige overzicht >

Volg ons op Twitter Twitter icon

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld