MENU

Introductiecursus Contextueel Pastoraat.

Leven en werken met loyaliteit
De introductiecursus ‘Contextueel pastoraat’ traint in een bijzondere manier van kijken naar wat er tussen mensen beweegt en naar de krachten die hen ten diepste verbinden. In deze kennismaking staat het begrip loyaliteit als kracht van verbinding centraal.


‘Van wie ben jij er één?’ Mensen zijn onherroepelijk familie van elkaar. In de meest persoonlijke verwikkelingen staan we, op z’n minst in onze verbeelding, met anderen aan de hand. We leven in een ‘context’, wat in dit verband wil zeggen: een netwerk van relaties en existentiële betrokkenheden. Niemand wordt zichzelf zonder de ander.

De introductiecursus ‘Contextueel pastoraat’ traint in een bijzondere manier van kijken naar wat er tussen mensen beweegt en naar de krachten die hen ten diepste verbinden. Een relationeel-ethische optiek, noemen we dat. De contextuele benadering is gebaseerd op het therapeutisch werk van de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy (lees: ‘Nodzj’). De cursus draagt een inleidend karakter en oefent inzicht en vaardigheden die direct bruikbaar zijn in de praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging. In deze kennismaking staat het begrip loyaliteit als kracht van verbinding centraal. Hiermee benoemt Nagy een ethische perspectief op de dynamiek van familiale verhoudingen.

De contextuele theorie komt aan de orde in samenhang met de familiegeschiedenissen van de deelnemers. In de zgn. ‘genogrambespreking’ worden theorie en ieders persoonlijk verhaal met elkaar verbonden. Bij elke genogrambespreking concentreren we ons op een bepaalde contextuele invalshoek, zoals de betekenis van live-events, de balans van geven en ontvangen en de impliciete ‘code’ van de familie, steeds in verband met de relationele ethiek: waarin zijn mensen voor elkaar betrouwbaar geweest? Wat proberen zij elkaar te geven, wat kunnen zij van elkaar ontvangen? Door deze werkwijze met het genogram van de pastor en met casuïstiek uit het werk kan er zicht komen op de kracht van de contextuele benadering. Zo komt ook de ‘meerzijdig gerichte partijdigheid’ in beeld, de grondhouding van de contextueel geschoolde pastor.

Er is plaats voor minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.

Nadere informatie over de introductiecursus geeft de coördinerend opleider:
Kees Bregman E bregman-ocp@solcon.nl M 06-17256544

Accreditaties & studielast
Accreditaties: PKN open erkend aanbod – studiebelasting 56 uren waarvan 24 contacturen;
SKGV: 3,5 punten Levensbeschouwing en Spiritualiteit en 3,5 punten Vakbekwaamheid.


Meer informatie

Kosten

Meer info over tarieven

  • € 888,- Vast tarief
  • Inclusief overnachtingen op een 1-persoonskamer en maaltijden/drankjes.
  • Algemene voorwaarden

Begeleiding


  •  Kees Bregman, gemeentepredikant b.d., docent contextuele theorie en opleider contextueel pastoraat.

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld