MENU

Eenzaam zijn op je innerlijke pad

Dit programma is helaas geannuleerd.
Een dag omtrent de vraag hoe het individu tot zijn recht komt wanneer hij of zij zich innerlijk eenzaam voelt. Een dag met drie kernwoorden: persoonlijk, inhoudelijk en beschouwend.Card's house © Jekaterina Panikanova

Over het thema
Op deze dag over eenzaamheid zullen we onze aandacht richten op de innerlijke, geestelijke reis die eenlingen doormaken en die gepaard gaat met een diepe, aanhoudende eenzaamheid. Op die reis kom je grote thema’s tegen: ik en de ander, angst en liefde, hunkering en wachten, ontvangen en geven, loslaten en toelaten. Dat maakt het vaak tot een zware gang, maar onderweg zijn er geschenken. Deze eenzaamheid die vaak zo furchtbar is kan bovendien, als het goed is,  ook fruchtbar worden of blijken. Het kan verhelderend en bemoedigend zijn onszelf de gelegenheid te geven ons daarover te uiten en de beleving met elkaar te delen.

Spirituele eenzaamheid
Maar fruchtbar waarvoor? Als het innerlijke pad niet zomaar wordt afgelegd – naar we mogen hopen – waartoe dient het dan? En in welke termen spreken we daarover? Veranderen de gebezigde termen gaandeweg of krijgen dezelfde termen een andere lading en betekenis?
We hebben het dan in ieder geval niet over de sociale eenzaamheid die tegenwoordig onderwerp van beleid en maatregelen is en die omschreven wordt als een gebrek aan relaties en/of kwaliteit in relaties. Daarop zijn vaak ook de bestrijdingsprogramma’s gericht, maar die zullen hun doel missen als het gaat om een innerlijke eenzaamheid. De eenzaamheid die je kunt ervaren als je een eigenstandige weg aflegt benoem ik dan ook als een spirituele eenzaamheid. Over die spirituele eenzaamheid die moet worden doorgemaakt wordt wel mondjesmaat gesproken – met de (toevallige) ander die (jouw) innerlijke ervaring wil en kan horen – maar het is geen gespreksstof voor de goegemeente, noch een beleidsthema. Spiritueel verwijst naar een zoektocht om op het pad van de liefde te komen voorbij het kleine ik. En eenzaam zijn dient daartoe.

Elkaar ontmoeten
Ook al heb je die innerlijke, spirituele reis zelf af te leggen, een betekenisvolle ander kan je wel op die weg hulp, troost, steun of inspiratie bieden, maar hoe en in welke mate dat nodig en beschikbaar is kan heel verschillend zijn: Hoeveel eenzaamheid is nodig? Hoeveel kun je verdragen? Heb je anderen om je heen bij wie je je kunt uiten? En begrijpen die je?

Lang niet altijd kun je met je verhaal goed terecht in je omgeving. Laat daarom deze dag verheldering bieden van de eenzaamheid die je ervaart op je persoonlijke weg, en je bemoedigen door jou en de anderen de ruimte te geven je eenzaamheidservaring te delen. De ontmoeting is daarvoor de geëigende wijze van je zelf-zijn en ons samen-zijn.

Juist die innerlijke eenzaamheid en de uniekheid van ieder mens scheppen paradoxaal genoeg tegelijk ook de mogelijkheid voor een echte ontmoeting. Een opvallend kenmerk van een echte ontmoeting is dat het zich aan onze greep onttrekt: het gebeurt in het heden als heden. Zowel het verloop als de uitkomst zijn dan verrassend en niet bedacht: alle betrokkenen komen er anders uit dan zij erin zijn gegaan.

De opzet van de dag
Na een kort kennismakend rondje spreken we eerst de opzet van de dag door, waarbij ieder zijn/haar verwachtingen en behoeften naar voren kan brengen en we samen vaststellen wat we precies gaan doen. Na de koffie/theepauze gaan we verder inhoudelijk aan de slag. Elk onderdeel begint met een verhaal van de begeleider, dat geleidelijk tot ontmoeting leidt. Steeds ben ik dus op die dag vertrekpunt: ik vertel een verhaal, geef ruimte om elkaar te spreken, en rond het onderdeel dan af.

Voor wat ordening zijn dit de tijden:
10.00 Ontvangst met koffie en thee
10.15 Onderlinge kennismaking en doorspreken van de verwachtingen
11.00 Pauze
11.15 Oriëntatie op spirituele eenzaamheid
12.00 Welke thema’s zijn volgens onze innerlijke ervaring op jouw, mijn spirituele pad aan de orde?
12.30 Lunch
13.30 Vervolg op de thema’s
14.15 Vervolg op het innerlijke pad c.q. de weg, de reis, het avontuur
15.00 Pauze
15.15 Wat nog aan de orde wil komen om met elkaar te worden doorgenomen
16.15 Afronding
16.30 Vertrek


Meer informatie

Kosten

Begeleiding


  • Ton Jorna was tot juli 2014 universitair hoofddocent Geestelijke of existentiële begeleiding. Centraal in zijn werk staat het innerlijk leven en de potentie die daarin ligt opgesloten. Zie www.tonjorna.nl.
    Foto gemaakt door Peter Bakker

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld