MENU

Etmaal Over god wil ik zwijgen, inleiding in de christelijke mystiek

Geannuleerd!
Wat bedoelen we eigenlijk als we over ‘christelijke mystiek’ spreken? En wat is het eigene van christelijke mystiek? Tijdens dit etmaal vertelt Welmoed Vlieger u er  meer over. Het gedachtegoed van de middeleeuwse filosoof/mysticus Meister Eckhart (1260 – 1328) staat hierbij centraal.


Hoewel christelijke mystiek op veel mensen grote aantrekkingskracht heeft, blijft het vaak omgeven met vaagheid. De teksten van Meister Eckhart, Jan van Ruusbroec, Johannes van het Kruis, Teresia van Avila zijn vaak moeilijk te doorgronden en blijven hierdoor op afstand staan van de beginnende lezer. Voor de moderne, individualistisch ingestelde mens kan de gedachte aan eenwording met God (unio mystica), dienstbaarheid en gelatenheid bovendien nogal vreemd aandoen.

Christelijke mystiek is geen naamloos verzinken in het al, geen oceanische ervaring van absolute eenheid. De mens blijft mens, en God blijft God. Het gaat in de christelijke mystiek om een relationele/dynamische werkelijkheid die juist verbonden is met het handelen in de wereld. Het is een werkelijkheid waar maatschappelijk handelen uit voortvloeit in de zorg voor de ander of, zoals bij theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer, in de politiek. Deze diepere, goddelijke werkelijkheid waar de mystici naar verwijzen maakt je tot een ander mens met een nieuw en verdiept perspectief op het bestaan.

Tijdens dit etmaal maak je kennis met de historische achtergrond en betekenis van de christelijke mystiek. Deze basiskennis zal worden verdiept aan de hand van het bijzondere (en actuele!) mystieke gedachtegoed van de Dominicaanse filosoof/theoloog Meister Eckhart.


Meer informatie

Kosten

Begeleiding


  • Welmoed Vlieger studeerde Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en vervolgens Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt momenteel aan een promotieonderzoek over innerlijkheid en politiek aan de VU en is columnist bij dagblad Trouw. Meer informatie: www.welmoedvlieger.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld