MENU

Verdiepingsetmaal Leven zonder waarom

Innerlijkheid en de kracht van de ontmoeting. ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’, zo geloofde de joodse filosoof Martin Buber. Maar wanneer is een ontmoeting ook werkelijk een ontmoeting?


Het vraagt in elk geval om een houding waarin de ander, de wereld, open tegemoet wordt getreden, met aandacht en oprechtheid. Maar, en dat is van even zo groot belang, zonder jezelf hierbij uit het oog te verliezen. In de ontmoeting gaat het erom niet afwezig maar juist áánwezig te zijn voor jezelf, zo zegt ook de Deense denker Sören Kierkegaard. Het komt, om het met een prachtig oud begrip te zeggen, op innerlijkheid aan.

Innerlijkheid als grondhouding maakt het mogelijk dat de ander (of het andere) kan oplichten, dat in alles iets van ‘het heilige’ opgevangen kan worden. Niet alleen in de relatie van mens tot mens, maar bijvoorbeeld ook in de relatie met de alledaagse leefomgeving. Of met muziek, natuur of kunst. Zo’n grondhouding maakt ons ontvankelijk voor de concrete oproep, hier en nu, die uit iets groters voortkomt dan we zelf zijn – noem dit het transcendente, God, het mysterie van het bestaan. Het is aan ons of we er gehoor aan willen geven, er vertrouwen in willen stellen. De Franse filosoof Alain Badiou - zelf overtuigd atheïst - spreekt in dit verband van de ‘trouw aan de trouw’. Hij bedoelt daarmee: trouw zijn aan dat wat jij ten diepste als waar en betrouwbaar ervaart en daarin, ondanks beproevingen, durven volharden. Juist zo kan in al ons doen en laten een kwaliteit naar voren komen die uitgaat boven een zuiver calculerend, instrumenteel handelen: een ik-gericht handelen waarbij de ander slechts in dienst staat van mijzelf en mijn eigen (levens)project.

Tijdens dit verdiepingsprogramma ‘Leven zonder waarom’ gaan we ons, via verschillende denkers, verder verdiepen in de betekenis en waarde van ’innerlijkheid’ voor het alledaagse, praktische leven. Zo komen we stap voor stap die wonderlijke ervaring op het spoor die Buber tot zijn beroemde uitspraak bracht: ‘alle werkelijke leven is ontmoeting’.
 

Vrijdag 
14.00 uur  Welkom en kennismaking
14.30 uur  Toelichting programma en hoofdthematiek
15.00 uur  Inleiding ‘Buber en de kracht van de ontmoeting’
16.00 uur  Vragen/dialoog
16.30 uur  Einde middagprogramma
17.30 uur  Avondbrood
18.30 uur  Vespers
20.00 uur  Film(fragment) en nagesprek

Zaterdag 
08.00 uur  Lauden
08.30 uur  Ontbijt
10.00 uur  Bronteksten lezen/bespreken
12.30 uur  Warme maaltijd
14.15 uur  Meditatie o.l.v. Laurence Mol
15.15 uur  Dialoog n.a.v. stof
16.30 uur  Evaluatie
17.00 uur  Afscheid en vertrek

Deelnemers
Dit verdiepingsetmaal is bedoeld voor mensen die de afgelopen jaren het weekend Leven zonder Waarom hebben gevolgd. Wilt u aan dit etmaal deelnemen zonder dat u aan het weekend heeft deelgenomen, kunt u contact opnemen.


Meer informatie

Kosten

Begeleiding

  •  
    Welmoed Vlieger studeerde Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en vervolgens Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt momenteel aan een promotieonderzoek over innerlijkheid en politiek aan de VU en is columnist bij dagblad Trouw. Meer informatie: www.welmoedvlieger.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld