MENU

Verdiepingsweekend Leven zonder waarom - De kracht van de ontmoeting

Innerlijkheid en de kracht van de ontmoeting. ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’, zo geloofde de joodse filosoof Martin Buber. Maar wanneer is een ontmoeting ook werkelijk een ontmoeting en niet slechts een oppervlakkig of eenzijdig contact?


Bubers ervaring is dat in de ontmoeting het diepste innerlijk van de mens betrokken is. Wezenlijk hierbij is een houding waarin de ander, de wereld, open tegemoet wordt getreden, met aandacht en oprechtheid. Maar, en dat is van even groot belang, zonder jezelf hierbij uit het oog te verliezen. Het gaat erom niet afwezig maar juist áánwezig te zijn voor jezelf, zo zegt ook de Deense denker Sören Kierkegaard. Het komt, om het met een prachtig oud begrip te zeggen, op innerlijkheid aan.

Innerlijkheid als grondhouding maakt het mogelijk dat de ander (of het andere) kan oplichten, dat in alles iets van ‘het heilige’ opgevangen kan worden. Niet alleen in de relatie van mens tot mens, maar bijvoorbeeld ook in de relatie met de alledaagse leefomgeving, of met muziek, natuur of kunst. Zo'n grondhouding maakt ons ontvankelijk voor iets dat groter is dan we zelf zijn. Juist zo kan in al ons doen en laten een kwaliteit naar voren komen die uitgaat boven een zuiver calculerend, instrumenteel handelen.

Tijdens dit verdiepingsweekend ‘Leven zonder waarom’ gaan we ons, via verschillende denkers, verder verdiepen in de betekenis en waarde van innerlijkheid voor het alledaagse, praktische leven. Zo komen we stap voor stap die wonderlijke ervaring op het spoor die Buber tot zijn beroemde uitspraak bracht: ‘alle werkelijke leven is ontmoeting’.

Deelnemers
Dit verdiepingsweekend is bedoeld voor mensen die de afgelopen jaren het basisweekend ‘Leven zonder waarom’ hebben gevolgd. Wilt u aan dit weekend deelnemen zonder dat u aan het basisprogramma heeft deelgenomen, dan kunt u contact opnemen.


Meer informatie

Data

 • Vrijdag 24 januari 19.30 uur t/m zondag 26 januari 2020 15.00 uur
  Code: 20142
 • Vrijdag 20 maart 19.30 uur t/m zondag 22 maart 2020 15.00 uur
  Code: 20086
 • Vrijdag 5 juni 19.30 uur t/m zondag 7 juni 2020 15.00 uur
  Code: 20143
 • Vrijdag 20 november 19.30 uur t/m zondag 22 november 2020 15.00 uur
  Code: 20087

Kosten

Begeleiding


 • Welmoed Vlieger studeerde Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en vervolgens Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt momenteel aan een promotieonderzoek over innerlijkheid en politiek aan de VU en is columnist bij dagblad Trouw. Meer informatie: www.welmoedvlieger.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld