MENU

Weekend Vertrouwen in leven en werk

Onze aandacht drijft in deze snelle wereld gemakkelijk weg. Stabilitas, een eeuwenoude kloosterwaarde, kan jou hierbij helpen. Geduldig voortgaan in plaats van ingaan op de volgende impuls. Daar is vertrouwen voor nodig en dat ga je in dit weekend ervaren. 

“Wij leven in een uiterlijke eentonigheid, alle dagen hetzelfde ritme. Door de rust hiervan, kun je juist naar diepere lagen komen waar het helemaal niet eentonig is. Als je je aandacht te veel verstrooit, dan kom je niet tot die lagen” zr. Lieve, abdij Koningsoord

Onze aandacht drijft in deze snelle wereld gemakkelijk weg. Stabilitas, een eeuwenoude kloosterwaarde, kan jou helpen te blijven bij waar je bent. Geduldig voortgaan in plaats van ingaan op de volgende impuls. In dit weekend ga je ervaren waar jij vertrouwen voelt in leven en werk.

Geduldig volhouden
Stabilitas* betekent vrij vertaald: erbij blijven, niet weglopen. Bij contemplatieve ordes wordt deze waarde letterlijk opgevat: je kiest voor een gemeenschap, een plek en je blijft daar. In de kern gaat het over de verbinding die je aangaat. Dat je die van harte, geduldig volhoudt, ook bij tegenslag. In deze tweedaagse sla ik een brug tussen deze kloosterwijsheid en de weerbarstige praktijk van jouw dagelijks leven en werk.

Allereerst is er gelegenheid om tot rust te komen in de bedding van mijn begeleiding, de mooie werkvormen en de gastvrijheid van het klooster. Als er ruimte is ontstaan, kijken we naar waar jij vol JA tegen zegt, dus toegewijd bent. Daarna wordt duidelijk hoe jij hieraan gehoor wilt geven zonder jezelf te forceren. Je zult verrast zijn over de dynamiek en energie die dan vrijkomt! aan het einde heb jij de randvoorwaarden helder voor het vervolg van jouw leven en/of werk.

Programma
Wat de waarde ‘stabilitas’ voor jou kan betekenen ga je in dit weekend aan den lijve ondervinden. Het blijft niet bij een mooi verhaal, je gaat aan de slag met concrete voorbeelden uit jouw leven en werk. Het programma bestaat uit 3 gedeeltes, die zich telkens terugkomen en zich verdiepen:
- Beknopte uitleg over de kloosterwaarde ‘stabilitas’;
- Ervaringsgerichte oefeningen voor het toepassen van deze waarde;
- Intervisie-oefeningen waarbij er ruimte is voor jouw verhaal en vraag.

Bij mijn coachende begeleiding gebruik ik:
- lichaamsgerichte bewustzijnsoefeningen om ‘uit je hoofd’ te komen om weer meer te kunnen voelen;
- adem- en stiltemeditatie voor rust en verdieping;
- afgestemde expressie voor verwerking van je ervaringen.

Dit weekend is er voor jou, als je in je leven of werk….
- benieuwd bent wat Stabilitas voor jou kan betekenen;
- meer geduld, vertrouwen, innerlijke rust of evenwicht zoekt;
- vanuit een innerlijke verbinding wilt denken, voelen en handelen;
- een vraag hebt of een terugkerend, beperkend patroon ervaart.

Ritme en rust
Alles in het klooster is erop gericht om je te herinneren aan je innerlijke weg. Om dat te ervaren volgen we het ritme van het klooster Huissen, zoals de gebedsvieringen (facultatief). Daarnaast creëren we met elkaar een stille bedding waarin het goed toeven is. Door minder prikkels van buitenaf kom je tot rust en kun je je innerlijke stem beter beluisteren. Je leiding komt dan van binnenuit. Puur en helder. Hiervoor gebruiken we de maaltijden in stilte en zijn we zaterdag en zondag buiten de groepsbijeenkomsten stil. Ik zal je naar deze stilte begeleiden.
NB Klooster Huissen is geen stilteklooster, maar geeft graag ruimte aan stille programma’s zoals deze.

Mijn inspiratie
Ter voorbereiding op dit weekend heb ik een vijftal Benedictijnen (v/m) de vraag voorgelegd wat voor henzelf een top drie is van kloosterwaarden. Onder andere daaruit put ik mijn inspiratie. Daarnaast lees ik altijd graag in ‘Een levensregel voor beginners; Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven’ van Wil Derkse. Ook schreef ik een blog over de waarden van kloosterwaarden.
Vanaf 2007 heb ik van een Cisterciënzer abt tien jaar onderricht gekregen in het geestelijk begeleiden van groepen. Deze spiritualiteit van contemplatie, stilte en innerlijke dialoog geef ik graag door.

Programma's in Dominicanenklooster Huissen in tijden van Corona
We hebben extra maatregelen genomen en een protocol opgesteld om te zorgen dat uw verblijf veilig en verantwoord is voor u én ook voor de bewoners en voor onze medewerkers. Alleen samen met u kunnen we zorgen dat hygiëne en de afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijft.
Lees de laatste update van ons coronaprotocol op onze homepage. We verzoeken u het protocol vóór uw vertrek naar Huissen door te nemen.

Reviews
“Veel inzicht en handvatten gekregen! Keuzes voor de toekomst zijn nu duidelijk. Dankjewel.”
“We vinden elkaar in de innerlijke weg die ieder van ons gaat. Herkenning doet delen. De hobbels en kuilen worden benoemd en zijn er veilig. Joyce helpt mij hierin verder op weg.”
“Herwonnen vertrouwen en eenheid in mezelf gevonden!”

*Andere voorbeelden van ‘traditionele’ kloosterwaarden zijn: Obedientia (Gehoorzaamheid, vrij vertaald: bereidheid tot aandachtig luisteren en gehoor geven) en Humilitas (Nederigheid, vrij vertaald: onder ogen zien wat in je leeft). Er zijn ook meer ‘eigentijdse’ kloosterwaarden, als Niet-weten, Liefde, Radicale openheid, etc. Bij voldoende interesse zal ik daar ook een weekend over geven.


Meer informatie

Datum

 • Vrijdag 26 maart 15.00 uur t/m zondag 28 maart 2021 16.30 uur
  Code: 21026

Kosten

 • € 309,- Het A tarief geldt indien u een (gezamenlijk) inkomen heeft tot maximaal 1200 euro netto per maand. Tarief A
 • € 389,- Het B tarief is voor (gezamenlijke) inkomens tot maximaal 1600 euro per maand. Tarief B
 • € 439,- Het C tarief is bedoeld voor (gezamenlijke) inkomens van meer dan 1600 euro netto per maand en voor personen die de kosten kunnen declareren. Tarief C
 • Ivm corona maatregelen zijn alle overnachtingen inclusief verblijf op een 1pk. U kunt ook kiezen voor overnachting thuis tegen een korting van €40,- per nacht. Geeft u dat dan aan in het opmerkingen veld. Na aanmelding wordt het door ons verrekend.
 • Algemene voorwaarden

Begeleiding


 • Joyce Lakwijk begeleidt mensen in stilteretraites en coaching met mindful lichaamswerk, meditatie, stilte en expressie. Ze laat je je Essentie ervaren en helpt je om die concreet vorm te geven in dagelijks leven en werk. Ze gelooft dat gehoor geven aan de eigen unieke inspiratie verdiepend en vervullend werkt en zo betekenis heeft voor de ander en de maatschappij. Verder begeleidt ze intervisiegroepen van predikanten en geestelijk verzorgers met Lectio Divina en heeft ze een coachpraktijk voor mens en onderneming. www.joycelakwijk.nl 
  Voor meer informatie: info@joycelakwijk.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld