MENU

Vierdaagse retraite Mea Culpa

In vier dagen sta je stil bij wat je hebt bereikt in je leven. En de prijs die je daarvoor soms hebt betaald: in de vorm van onechtheid, teveel concessies en/of het verraad t.o.v. je eigen diepe verlangen. We verkennen de mogelijkheden tot vergeving en wat daar voor nodig is. Op een dieper niveau gaat het hier om zelfaanvaarding.
Want soms doe of laat je dingen die tegenstrijdig zijn met je waarden. En ga je in tegen je diepere waarheid, tegen wat je werkelijk verlangt. Er zijn die momenten dat je net-niet-helemaal eerlijk bent of dat je zelfs je naasten regelrecht onrecht doet. Dat speelt in persoonlijke relaties maar ook in onze verhouding tot de maatschappij. We blijven plastic gebruiken en in onze benzine auto’s rijden, ook al vervuilen daardoor de oceanen en de atmosfeer. Bovendien dragen we naast de krachten ook de fouten die door vorige generaties zijn gemaakt, zoals bv. kinderen van NSB’ers.  Kortom: je maakt ‘vuile handen’.

In het Bijbelverhaal manipuleerde Jakob zijn broer Ezau en zijn vader Isaac om het eerstgeborenenrecht en daarmee de vaderlijke zegen te ontvangen. Een diep besef van schuld was het gevolg, dat hem zijn leven lang achtervolgde. Uiteindelijk leidde dit tot een gevecht op leven en dood met een engel bij de rivier Jabbok. Daardoor werd Jakob weer helder en kon hij zijn broer berouwvol tegemoet treden. Na diens vergeving werd zijn ziel bevrijd en kreeg hij –als teken van hergeboorte- een nieuwe naam: Israël.

Foute beslissingen, met soms nare consequenties: het zijn momenten die ons kunnen beschamen, maar die ons –naast onze talenten en goede daden- tot de persoon maken die wij zijn. Als het goed is, leren we er van en zo groeien we naar het Licht.

Nu helpen inzicht en relativeren niet altijd om die beslissingen ‘recht’ te praten. Soms blijft het krom en blijft een besef van schuld en schaamte je geweten plagen. Daardoor ga je jezelf terughouden of juist overschreeuwen om het ongemak maar niet te voelen en krampachtig te voorkomen dat je last zwaarder wordt. Terwijl je vermogen en het vertrouwen om uit te (durven) reiken en jezelf echt te verbinden, juist bepalend is om je weg te vinden in het leven.

Wie om vergeving vraagt, erkent dat hij verkeerd gehandeld heeft en dat hij dat niet ongedaan kan maken. Je hebt spijt over wat je (niet) hebt gedaan, maar neemt er de verantwoordelijkheid voor. Dat neemt de schuld niet weg, maar doet daar iets mee waardoor er een nieuwe situatie ontstaat.

Zowel op wereldschaal als op persoonlijk niveau is dit momenteel zeer aan de orde. Het lijkt wel of de wereld zich opdeelt in daders en slachtoffers (polariteit). Een onderscheid dat te simpel is en verlamt, omdat elk mens vaak allebei tegelijkertijd is (dualiteit).

Deze retraite gaat over gewetensonderzoek. En over jouw gevecht met de engel.

Dat klinkt wat zwaar en dat is het tendele ook. Maar het verlangen is juist om je zwaarte te transformeren in lichtheid, in vrij worden. Want wezenlijk zijn we kinderen van het Licht. Als je gelovig bent ligt die bevrijding in de handen van de Ene. Maar ook als je niet gelovig bent, gaat het uiteindelijk om vergeving: door de ander, door de gemeenschap, door jezelf. Op een dieper niveau gaat het dan om zelfaanvaarding.

We werken met Jacob en andere verhalen. Met schrijfopdrachten, opstellingen,  meditaties, rituelen. Tussen de bijeenkomsten door is men in stilte. Er is gelegenheid om de diensten van de broeders bij te wonen.

Het mogelijk resultaat is, dat je hart wat lichter, schoner, wordt. En dat je met een ‘nieuwe naam’ het leven weer voller en vertrouwender tegemoet kunt treden.

Dagorde

07.30 uur:       ochtendmeditatie
08.00 uur:       lauden
08.30 uur:       ontbijtbuffet en stille tijd
10.00 uur:       programma

12:10 uur:       middagmeditatie in kloosterkapel
12.30 uur:       lunchbuffet
14.30 uur:       programma
17.30 uur:       dinerbuffet
18.30 uur:       vespers
19.30 uur:       programma (tot 21:00 uur)

Wat deelnemers zeggen over deze begeleider:

Knappe interventies, waardoor de sfeer veilig voelde.

Fijn dat er regelmatig ingezoomd werd op individuele ervaringen, zonder dat iemand al de aandacht naar zich toe trok.

Hij bracht de overtuiging dat ieder mag zijn zoals hij/zij is.

Ik heb grote waardering voor je toewijding, moed en lef om met een soepele werkwijze dit programma te delen met een diverse groep mensen.

Integer, adaptief en diepgang.

Er was aandacht en zachtheid en als ’t nodig was (milde) confrontatie.

Ik heb er meer uit gehaald dan waar ik voor ging.

Wat heb ik een grote, ernstige Meester/ Krijger in je ontmoet. Een liefdevolle leraar en deskundig therapeut.


Meer informatie

Data

 • Zondag 5 maart 19.30 uur t/m woensdag 8 maart 2023 15.00 uur
  Code: 23186
 • Donderdag 24 augustus 19.30 uur t/m zondag 27 augustus 2023 15.00 uur
  Code: 23187

Kosten

 • € 399,- Het A tarief geldt indien u een (gezamenlijk) inkomen heeft tot maximaal 1200 euro netto per maand. Tarief A
 • € 459,- Het B tarief is voor (gezamenlijke) inkomens tot maximaal 1600 euro per maand. Tarief B
 • € 529,- Het C tarief is bedoeld voor (gezamenlijke) inkomens van meer dan 1600 euro netto per maand en voor personen die de kosten kunnen declareren. Tarief C
 • Inclusief verblijf op een 1pk. U kunt ook kiezen voor overnachting/ontbijt thuis tegen een korting van €40,- per nacht. Geeft u dat dan aan in het opmerkingen veld. Na aanmelding wordt het door ons verrekend.
 • Algemene voorwaarden

Begeleiding


 • Marcus Belle
   is sociaal & godsdienst psycholoog, psychosociaal therapeut en retraite begeleider. Hij is verder opgeleid door het Hellinger Instituut (systemisch werk), Hal Stone (Voice Dialogue) en het Instituut voor Haptonomie. Hij maakt deel uit van de Cisterciënzer lekengroep van de monniken op Schiermonnikoog.

  In deze retraite wordt hij geassisteerd door Judith Geertman.

   

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld