MENU

Meerdaagse retraite Van kracht tot kracht

De acht levenstaken van de ziel – hoe staat het daarmee in jouw leven? Welke krachten heb je verworven? Wat mis je nog? Je gaat de rode draad van je leven zien en neemt afscheid van doodlopende wegen. Tijd om te oogsten!

In de maanden juli en augustus is het niet mogelijk een extra voor- en/of na-overnachting bij te boeken.
Vertrouwen, daar begint het mee. En na ‘leren vertrouwen’, in de vroege babytijd, komt ‘willen’. De peuter die van alles wil; wie kent het niet? En zo krijg je in elke fase van het leven een specifieke taak. In het begin lossen de fases elkaar snel af. Later beslaan ze steeds langere periodes, waarin je dat wat je leerde in je jeugd in praktijk brengt.

De grondslag onder dit programma is een combinatie van de ontwikkelingspsychologie van Erik Erikson en de benedictijnse spiritualiteit.

Erik Erikson: psychologie
Ontwikkelingspsycholoog Erik Erikson benoemde de volgende acht fases;
- vertrouwen
- willen
- durven
- kunnen
- trouw zijn
- liefhebben
- zorgen
- wijs worden.

Het leven eist dat je elke fase doorwerkt – pas daarna kun je ‘opgeruimd’ verder. Met andere woorden; als je jouw taak in een bepaalde fase niet goed krijgt aangeboden, krijg je hem in een volgende fase opnieuw op je bord. Er ontstaan dan problemen die zich blijven herhalen, net zo lang tot je erkent dat er iets hersteld moet worden.

Verdeeld over de negen dagdelen komen de fases van Erikson aan bod. Je bekijkt hoe het er in de betreffende levensfase aan toe ging. Je gaat terug in je herinnering, terug naar de ervaring van toen. Hoe wás het, tussen jou en je omgeving? Waar schrok je wakker in het bestaan? Wat werden jouw overlevingsstrategieën?

Benedictus van Nursia: spiritualiteit
Een psychologisch model alleen is niet toereikend voor een betekenisvolle levensverandering. De benedictijnse spiritualiteit helpt je om innerlijk een echte omslag te kunnen maken en het geleerde op te slaan op zielsniveau. Daarom biedt dit programma veel ruimte aan meditatie, een gelovig/vertrouwend perspectief en een vertaling van kloosterlijke wijsheid naar het leven van vandaag.

Doordat je aandacht hebt voor een voorbije fase, zonder ‘erin te blijven hangen’, kom je er als het ware in tot rust. Met terugwerkende kracht sta je, veilig en wel, alsnog even stil in zo’n fase. Je gaat zien hoe het er was, je rust er even bij uit. Je komt, in geestelijke zin, weer ‘op kracht’. Vandaar ook de naam van dit programma, ontleend aan psalm 84: ‘Van kracht tot kracht gaan zij voort…’

Bij de uitleg over een benedictijnse levenshouding, wordt steeds het thema van een betreffende fase aangehouden als uitgangspunt. 

Manier van werken
Van Kracht tot Kracht is een ervaringsgericht programma. Dat wil zeggen dat het verder gaat dan alleen de theorie: je voelt en ervaart hoe het was en is in jouw leven. Eventuele emoties gaan we niet uit de weg. Het confronterende aspect hiervan wordt op een veilige manier begeleid. Dit is een uitgesproken groepsprogramma; er wordt veel gedeeld en er is veel onderling contact. Bij dit samen optrekken, ben je uiteraard zelf bezig met je eigen levensverhaal.

Marcus Belle leidt je in in het denken van Erikson over de fases en hij begeleidt de ontwikkelingsgerichte oefeningen, sessies en gesprekken. Maria van Mierlo licht toe hoe je een benedictijnse houding kunt aannemen bij het kijken naar je eigen leven, zij zorgt voor verstilling in het programma en leidt de meditaties.

Voor wie?
Dit programma is geschikt voor iedereen. Wie je ook bent, niemand komt ongeschonden door het leven. Het maakt niet uit uit welke traditie je komt, hoe oud je bent of uit welk land je komt. De indeling van Erikson en de benedictijnse spiritualiteit zijn beide van een universele kracht en worden wereldwijd herkend door mensen die over hun eigen leven nadenken.

We volgen de dagorde van het klooster
08.00 uur lauden
08.30 uur ontbijt
09:30 uur ochtendprogramma
12:10 uur middagmeditatie (doordeweeks)
12.30 uur maaltijd
17.30 uur maaltijd
18.30 uur vespers

Tussen de uren van de dagorde door zijn er ochtend-, middag- en avondsessies. Het programma met de precieze tijden wordt je met de reader uitgereikt op de eerste avond. Tijdens de sessies behandelen we de levensfases, in omgekeerde volgorde, in een vast ritme.

Bij aanvang van het programma, ontvang je van de begeleiders een vragenlijst met een nulmeting. Je kunt na afloop van het programma dezelfde meting invullen en zo zelf ontdekken wat deze dagen je gebracht hebben.

Voor meer informatie kijk je op de site van Heb Het Hart


Meer informatie

Data

 • Zondag 4 augustus 19.30 uur t/m woensdag 7 augustus 2024 16.00 uur
  Code: 24033
 • Maandag 4 november 19.30 uur t/m donderdag 7 november 2024 16.00 uur
  Code: 24034

Kosten

Meer info over tarieven

 • € 449,- Tarief A
 • € 569,- Tarief B
 • € 649,- Tarief C
 • Inclusief verblijf op een 1pk. U kunt ook kiezen voor overnachting/ontbijt thuis tegen een korting van €40,- per nacht. Geeft u dat dan aan in het opmerkingen veld. Na aanmelding wordt het door ons verrekend.
 • Algemene voorwaarden

Begeleiding


 • Marcus Belle is psycholoog en geeft sinds 1984 psychosociale en systemische therapie, supervisie en opstellingendagen. Hij verzorgde veel trainingen voor bedrijfsleven, overheid en gezondheidszorg. Daarnaast heeft hij ervaring als leraar en bestuurder. De laatste jaren zijn levensloop en zinvinding aandachtsgebieden. De groepssessies en de psychologische processen tijdens de retraites vallen onder zijn begeleiding. Daarin wisselen ernst en humor zich af. 
  Info: www.athare.nl  en www.hebhethart.nu


  Maria van Mierlo (cisterciënzer leek) begeleidt in Huissen meerdere programma's. Zij is geestelijk begeleider, gecertificeerd Vertrouwenspersoon en coach. In lezingen, artikelen en haar preken maakt ze kloosterlijke spiritualiteit verstaanbaar in onze tijd.
  Info: www.mariavanmierlo.nl en 
  www.hebhethart.nu

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld