MENU

Weekendsesshin: In verbinding

Sesshin is de van oorsprong Japanse benaming voor een zenretraite. Dit betekent: in je hart geraakt worden door wat je hier en nu gewaarwordt. Met dit zenweekend proberen we deze ontroering met elkaar mogelijk te maken. Tijdens deze drie-daagse sesshin onderzoeken we ook hoe we altijd al in verbinding zijn én hoe we deze verbinding met onszelf, de ander en de wereld tot bloei kunnen brengen.


Samen op sesshin
Als je uit je drukke leven stapt om op retraite te gaan heeft de stilte tijdens zo’n meerdaagse de tijd om echt tot ons door te dringen. Het retraiteprogramma is gebaseerd op eeuwenoude klooster-ritmes en biedt daarmee een stevige oefening in meditatie en aandacht. De dagen rusten als het ware op de regelmatige meditatie-perioden waarin zazen (zitmeditatie) wordt beoefend. Tegelijkertijd zijn er voldoende pauzemomenten die we naar eigen inzicht kunnen invullen.

Thema van deze zomerretraite
Tijdens deze retraite in augustus zullen we bovendien het thema 'verbinding' onderzoeken. Dit gebeurt met name tijdens de interactieve praatjes (teisho's). Verbinding is misschien wel het centrale uitgangspunt van het boeddhisme, maar hoe dan ook een super relevant thema voor onze levens vandaag de dag. 'We kunnen er niet uit vallen.' is de geruststellende boodschap van zenmeester Ton Lathouwers. Hij doelt daarmee op onze alomvattende werkelijkheid waar we met heel ons hebben en houden onderdeel van zijn. Maar toch voelen we ons misschien met enige regelmaat afgesloten. Afgesloten van onze eigen emoties, van anderen in onze omgeving, of van pijnlijke processen die onze wereld en natuur lijken te schaden. In deze retraite proberen we elkaars vertrouwen in de kracht van verbinding te voeden en dit in te brengen in onze dagelijkse leven.

Tijdens deze retraite worden de volgende huisregels gehanteerd.

Deelnemers
Voel je zin en verlangen om je eigen leven met liefde onder ogen te komen en zo met aandacht en compassie in de wereld te staan? En heb je enige meditatie-ervaring? Dan is deze retraite de perfecte gelegenheid om je hierin te oefenen. Je kunt je overgeven aan het door de eeuwen heen beproefde ritme van de sesshin. Met uitzondering van enkele uitwisselingsmomenten rondom praktische zaken en de teisho's (interactieve praatjes) brengen we de dagen in stilte samen door. Zo kun je focussen op wat er in en om je leeft, terwijl je toch sterk het gevoel kan krijgen dat je er niet alleen voor staat.
Diezelfde wisselwerking tussen alleen- en samenzijn vinden we ook in onze plek in het klooster. In onze eigen stilteruimte die dicht bij de eigen slaapkamers ligt nemen we samen de stilte in acht, maar in de gemeenschappelijke gangen, in de tuin en in de omliggende uiterwaarden zijn we soms ook in contact met anderen die geen onderdeel zijn van ons stilteprogramma. 
En niet onbelangrijk: je wordt ook voortdurend ondersteund door de begeleiding van de ervaren zenleraar Misha. Het is ook mogelijk om met hem in een persoonlijk gesprek voor jou relevante thema's nader onder de loep te nemen.

Misha Beliën
Ervaringen van verbinding in dit moment, dat is waar Zen om draait. De motivatie voor Misha's zenleraarschap is dan ook ‘het oefenen van onze innerlijke ervaring van verbinding’. Dit staat bovendien centraal in zijn leven met Lotte en hun zoontje Yura. En ook in zijn werk als boeddhistisch documentairemaker draait het hier ergens altijd om. In de zenactiviteiten die Misha begeleidt is de rol van de sangha (groep mede-beoefenaren), experiment en onderzoek en ook betrokkenheid bij de wereld erg belangrijk. Daarbij legt hij graag de nadruk op het oefenen en een gezellig, intiem gezamenlijk onderzoek. Hij wordt graag verrast door nieuwe zienswijzen en gebruiken waarin de essentie van zen voelbaar tot leven komt. Zo maakt hij gebruik van oefeningen uit andere tradities en verschillende gespreksvormen, zoals een Socratisch gesprek.

Misha’s motivatie:
Het oefenen van onze
ervaring van verbinding
in dit moment.

PROGRAMMA WEEKENDSESSHIN

Het programma begint op zaterdag rond 11:00u en eindigt op maandag om 16:00u. Op zaterdag en maandag verloopt het programma als op zondag maar begint respectievelijk later en eindigt eerder. Hieronder vind je het programma van de zondag:

06.00  wekken/opstaan/koffie/thee
06.30  zazen en kinhin (loopmeditatie)
07.35  soetra recitatie, service, kinhin
07.55  pauzeren
08.20  ontbijt
08.30  samu (werkmeditatie)
09.45  koffie/thee
10.30  zazen
11.00  teisho (Dharma-inleiding)
12.00  zazen en kinhin
12.30  lunch
14.30  zazen en kinhin – daisan
16.00  koffie/thee
16.30  zazen en kinhin – daisan
17.25  warme maaltijd
17.50  pauzeren
19.30-19.55  Soetra's zingen en bodhisattvageloften
20.00  zazen en kinhin en evening call
21.05  Gelofte aan de mensheid
21.10  theeceremonie
21.20  bodhisattvagelofte en 3 buigingen
21.30  yaza (buiten zazen 1 x 20 min.)
22.00  thee – slapen


Meer informatie

Datum

  • Zaterdag 26 augustus 11.00 uur t/m maandag 28 augustus 2023 16.00 uur
    Code: 23264

Kosten

Begeleiding


  • Misha Beliën (1986) studeerde filosofie aan de RU Nijmegen waar hij zich verdiepte in Oosterse filosofie. Hij trainde en werkte van 2009 tot 2017 bij zenleraar Rients Ritskes. Hij nam in deze periode o.a. deel aan 2 intensieve trainingsperioden in een Zuid-Koreaans zenklooster. Sinds 2017 vervolgt hij zijn zentraining bij Zen Centrum Nijmegen en werd in 2019 leerling van Dick Verstegen Sensei. In 2021 is Misha tot zenmonnik gewijd en sinds die tijd werkt hij ook als coördinator van Zen Centrum Nijmegen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld