MENU

Meerdaagse retraite Wie helpt de helper?

Minder doen, meer zijn
Meer inzicht in je helpersrol. Reflectie op je balans tussen geven en nemen.  Wat is jouw diepere motief om te helpen? Wat levert het helpen jouzelf op? Wat inspireert jou om zinvol te leven als je nìet helpt?


Deze retraite is exclusief bedoeld voor helpers.

De wereld kan niet zonder hen. Ons sociale netwerk zou in elkaar storten zonder al die gevers die zich voor het welbevinden van anderen opofferen. En door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen wordt er een steeds groter beroep op hen gedaan.

Een helper – beroepsmatig of particulier en vaak vrouw*- is iemand die zich zeer verantwoordelijk voelt voor het welzijn van anderen. Ze voelt haarfijn aan waar ze nodig is en reageert op een appèl om hulp, nog voordat dat is uitgesproken. Ze kan het leed van anderen bijna lichamelijk meevoelen. Ze steunt anderen als die ongemak, pijn of conflicten moeten doormaken en helpt hen met praktische zaken. Zo geeft ze anderen het gevoel geaccepteerd en gewaardeerd te zijn. Een helper kan gul delen en ‘het hemd van haar gat’ weggeven. Bovendien kan ze uiterst bekwaam talloze ballen in de lucht houden. Door dit alles is zij een hoeksteen voor haar omgeving.

Maar soms lijkt het dat ze ‘nee’ zegt tegen zichzelf als ze ‘ja’ zegt tegen de ander. Een helper is zelf een slechte hulpvrager en wil graag controle houden. Omdat ze vindt dat ze alles zelf moet oplossen en voor alles zelf verantwoordelijk is. Daardoor gaat zij niet zelden over de grenzen van haar kunnen. Met onrust, gejaagdheid, overbelasting tot gevolg. Of boosheid omdat haar bijdrage onvoldoende gezien wordt. Als ze even stilvalt in haar drukke, actieve leven komt er vaak een gevoel van leegte. Met een schuldgevoel omdat ze ‘niks doet’, niet nuttig is.

Deze retraite biedt een reflectie op je helpersrol. Hoe staat het met jouw balans tussen geven en nemen? Wat is jouw diepere motief om te helpen? Wat probeer je in jezelf op te lossen door anderen te helpen? Wat levert het helpen jouzelf op en is dat genoeg voeding voor jou? Wat inspireert jou om zinvol te leven als je nìet helpt?

Bovenal biedt deze retraite tijd en ruimte voor jezelf: aandacht voor jouw thema’s door middel van theorie, gesprekken, oefeningen, opstellingen, stilte. Met meditaties en teksten uit Benedictijnse en andere spirituele tradities die ondersteuning en inspiratie bieden. Niet alleen doen maar ook zijn.

Het resultaat:
- meer inzicht in je helpersrol
- ervaren van ontspanning, stilte en ‘niet-doen’
- meer instrumenten voor een goede balans tussen geven en ontvangen

* waar ‘zij’ staat kan ook ‘hij’ gelezen worden.

Dagorde

08.00 lauden
08.30 ontbijt
09.30 programma
12:10 uur middagmeditatie (doordeweeks)
12.30 maaltijd
13.30 programma
17.30 uur maaltijd
18.30 uur vespers
19.00 programma
21.00 afsluiting dag


Meer informatie

Datum

 • Maandag 7 oktober 19.30 uur t/m donderdag 10 oktober 2024 15.00 uur
  Code: 24196

Kosten

Meer info over tarieven

 • € 499,- Tarief A
 • € 649,- Tarief B
 • € 729,- Tarief C
 • Inclusief verblijf op een 1pk. U kunt ook kiezen voor overnachting/ontbijt thuis tegen een korting van €40,- per nacht. Geeft u dat dan aan in het opmerkingen veld. Na aanmelding wordt het door ons verrekend.
 • Algemene voorwaarden

Begeleiding


 • Marcus Belle is psycholoog en systemisch therapeut. Hij heeft een eigen praktijk en is retraite begeleider. Verzorgde veel trainingen voor bedrijfsleven, overheid en gezondheidszorg. En was leraar, interim manager en bestuurder. Naast zijn werk schrijft hij en vertelt sprookjes op de basisschool. Hij maakt deel uit van een Cisterciënzer lekengroep.


  Judith
   Geertman is jeugd- en jongerenwerker en gezinscoach.  Daarvoor stond zij voor de klas. Ze is SKJ geregistreerd en
  bekwaamde zich verder in Oplossingsgericht Werken, lichaamswerk, NLP en systemisch werken. Als jeugdige was ze mantelzorger in eigen gezin. Ze heeft zowel beroepsmatig als privé een groot netwerk.

  Marcus en Judith zijn gehuwd. Samen begeleidden ze o.a. jarenlang een lichaamsgerichte therapiegroep voor volwassenen. Ze hebben een pleegkind.
  www.athare.nl  en www.hebhethart.nu

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld