MENU

Meerdaagse retraite Innerlijkheid in leven en werk

Tijdens deze kloosterretraite onderzoeken we wat innerlijkheid is en hoe we dit kunnen verankeren in ons doen en laten en in het samenleven en -werken met andere mensen.


‘Daardoor is de wereld des te mooier, dat zij een geheim is.’ De uitspraak is van de Russische schrijver Dostojewski, die tijdens zijn turbulente leven uiteindelijk een ankerpunt vond in dit ‘geheim’. Je openstellen voor iets dat voorbij controle en maakbaarheid ligt – voor innerlijkheid -  staat op gespannen voet met wat de samenleving, studie of werk vaak van ons vragen. Hoe gaan we om met dit spanningsveld tussen je eigen geweten/overtuigingen en de eisen en wensen vanuit de maatschappij, tussen controle en openheid, tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, tussen innerlijkheid en uiterlijkheid? Hoe kunnen we hier een evenwicht in vinden?

Tijdens deze kloosterretraite onderzoeken we wat innerlijkheid is en hoe we dit kunnen ontwikkelen zodat het als een ankerpunt kan gaan functioneren in ons doen en laten en in het samenleven en -werken met andere mensen.

Na een inleiding op het thema laat Welmoed Vlieger je kennis maken met een aantal denkers/auteurs die de eerdergenoemde spanning tussen innerlijkheid en uiterlijkheid grondig doordacht en doorleefd hebben: de Duitse filosoof/theoloog Meister Eckhart (1260 – 1328), De Deense denker Sören Kierkegaard, de Russische schrijver Fjodor Dostojewski (1821 – 1881).

Door ons, in de inspirerende omgeving van het klooster, in deze wijsheidsbronnen te verdiepen raken we los van oude gewoonten en denkpatronen en ontstaan nieuwe ‘waardegedreven’ perspectieven en een basis voor geestelijke openheid en weerbaarheid.

In het najaar wordt een vervolgretraite aangeboden waarin de volgende auteurs aan bod komen: de de Franse filosoof Simone Weil (1909 – 1943), de Nederlandse schrijfster Etty Hillesum (1913 – 1943), en de Zweedse diplomaat Dag Hammarskjöld (1905 – 1961).

Kennis van de genoemde auteurs is niet nodig. Je bent van harte welkom!


Meer informatie

Data

 • Vrijdag 21 juni 19.30 uur t/m zondag 23 juni 2024 15.00 uur
  Code: 24214
 • Maandag 11 november 19.30 uur t/m woensdag 13 november 2024 15.00 uur
  Code: 24226

Kosten

 • € 399,- Het A tarief geldt indien u een (gezamenlijk) inkomen heeft tot maximaal 1200 euro netto per maand. Tarief A
 • € 499,- Het B tarief is voor (gezamenlijke) inkomens tot maximaal 1600 euro per maand. Tarief B
 • € 599,- Het C tarief is bedoeld voor (gezamenlijke) inkomens van meer dan 1600 euro netto per maand en voor personen die de kosten kunnen declareren. Tarief C
 • Inclusief verblijf op een 1pk. Je kunt er ook voor kiezen thuis te overnachten/ontbijten tegen een korting van €40,- per nacht. Geef dat dan aan in het opmerkingen veld. Na aanmelding wordt het door ons verrekend.
 • Algemene voorwaarden

Begeleiding


 • Welmoed Vlieger studeerde Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en vervolgens Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij specialiseerde zich in het werk en denken van de Dominicaanse filosoof/mysticus Meister Eckhart en van Kierkegaard. Zij werkt momenteel aan een promotieonderzoek over innerlijkheid en politiek aan de VU en is daarnaast al vele jaren spreker en publicist. Meer informatie: www.welmoedvlieger.nl
   

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld