MENU

Driedelige retraite - Innerlijkheid in leven en werk

Wat is ‘innerlijkheid’ is en hoe kunnen we dit ontwikkelen zodat het als een ankerpunt kan gaan functioneren in ons doen en laten en in het samenleven en -werken met andere mensen? Dat onderzoeken we tijdens deze retraite, bestaande uit 3 etmalen, aan de hand van enkele bijzondere auteurs waaronder Meister Eckhart, Kierkegaard, Simone Weil en Dostojewski.


‘Daardoor is de wereld des te mooier, dat zij een geheim is.’ De uitspraak is van de Russische schrijver Dostojewski, die tijdens zijn turbulente leven uiteindelijk een ankerpunt vond in dit ‘geheim’. Je openstellen voor iets dat voorbij controle en maakbaarheid ligt – voor innerlijkheid -  staat op gespannen voet met wat de samenleving, studie of werk vaak van ons vragen. Hoe gaan we om met dit spanningsveld tussen je eigen geweten/overtuigingen en de eisen en wensen vanuit de maatschappij, tussen controle en openheid, tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, tussen innerlijkheid en uiterlijkheid? Hoe kunnen we hier een evenwicht in vinden?

Tijdens deze retraite, bestaande uit 3 etmalen, onderzoeken we wat innerlijkheid is en hoe we dit kunnen ontwikkelen zodat het als een ankerpunt kan gaan functioneren in ons doen en laten en in het samenleven en -werken met andere mensen. We beginnen de etmalen steeds met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door verdieping en dialoog.

Welmoed Vlieger laat je gedurende 3 etmalen kennis maken met een aantal denkers/auteurs die de eerdergenoemde spanning tussen innerlijkheid en uiterlijkheid grondig doordacht en doorleefd hebben: de Duitse filosoof/theoloog Meister Eckhart (1260 – 1328), De Deense denker Sören Kierkegaard, de Russische schrijver Fjodor Dostojewski (1821 – 1881).

Door ons in deze wijsheidsbronnen te verdiepen komen we los van oude gewoonten en denkpatronen en ontstaan nieuwe ‘waardegedreven’ perspectieven en een basis voor geestelijke openheid en weerbaarheid.

Data van de deze serie:
Di 16 t/m woe 17 april,
Di 21 t/m woe 22 mei en
Di 11 t/m 12 juni 2024

In het najaar wordt een vervolgretraite van 3 etmalen aangeboden waarin (onder voorbehoud) de volgende auteurs aan bod komen: de Franse filosoof Simone Weil (1909 – 1943), de Nederlandse schrijfster Etty Hillesum (1913 – 1943), en de Zweedse diplomaat Dag Hammarskjöld (1905 – 1961).

Data van de tweede serie:
Di 10 t/m 11 september,
Di 8 t/m 9 oktober en
Di 5 t/m 6 november 2024

De series sluiten op elkaar aan, maar kunnen ook prima afzonderlijk worden gevolgd. Kennis van de auteurs is niet nodig. Je bent van harte welkom!

Accreditaite via de SKGV wordt aangevraagd.

 


Meer informatie

Data

  • Dinsdag 16 april 17.30 uur t/m woensdag 17 april 2024 16.00 uur
    Code: 24263
  • Dinsdag 10 september 17.30 uur t/m woensdag 11 september 2024 16.00 uur
    Code: 24265

Kosten

  • € 599,- Vast tarief
  • Prijs voor 3 etmalen. Inclusief 1pk, maaltijden en drankjes. Je kunt er ook voor kiezen thuis te overnachten/ontbijten tegen een korting van €40,- per nacht. Geef dat dan aan in het opmerkingen veld. Na aanmelding wordt het door ons verrekend.
  • Algemene voorwaarden

Begeleiding


  • Welmoed Vlieger studeerde Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en vervolgens Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij specialiseerde zich in het werk en denken van de Dominicaanse filosoof/mysticus Meister Eckhart en van Kierkegaard. Zij werkt momenteel aan een promotieonderzoek over innerlijkheid en politiek aan de VU en is daarnaast al vele jaren spreker en publicist. Meer informatie: www.welmoedvlieger.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld