MENU

Stilte-Retraiteweek Innerlijk geluk

In deze bewustzijnsretraite met stiltetijd zal je meer rust ervaren en daarnaast leren hoe je meer kwaliteit aan je leven kunt geven.


Je kent waarschijnlijk de momenten waar alles klopt, waar je in de flow bent. Waar je energie hebt en het van binnen vredig is. Waar je je niet hoeft te verhouden tot een mening over jezelf of iemand of iets. Het is gewoon helemaal goed zo als het is zonder dat iets aan de situatie veranderd hoeft te worden. Op deze momenten zijn hersengolven gelijkmatig en ontstaat ruimte voor creativiteit en nieuwe oplossingen.

Je ervaart misschien dat in deze momenten naast de nieuwe inzichten, vooral een vredig en vreugdevol gevoel in je aanwezig is. Dat gevoel dat je leeft. Je merkt op dat je gelukkig bent. Dit gevoel van gelukkig zijn is dan onafhankelijk van de omstandigheden. Deze toestand wordt in de neurobiologie "coherentie" genoemd. Het is de essentie van wie je van nature bent. Veel mensen zijn dit in het dagelijkse drukke bestaan kwijt geraakt en verlangen er weer naar terug.

Om deze innerlijke aanwezigheid weer her te ontdekken, beoefenen wij in deze bewustzijnsretraite met stiltetijd de aanwezigheid van wat er werkelijk is. "the direct path" Het is een natuurlijke toestand zonder dat je daar iets voor moet veranderen of moet doen. Dit gaat verder dan rust. Het is leven vanuit je natuurlijke zijn.
Naast deze ervaring gaat het in deze retraite ook om gereedschappen te ontwikkelen die je in het dagelijks leven helpen meer in balans te blijven. Leren om met opkomende emoties en gevoelens bewuster om te gaan en deze structureel te veranderen als dit gewenst is.

Met behulp van concrete en geleide aanwijzingen kom je diep in je daadwerkelijke ervaring, zonder omwegen. Via deze vorm van meditaties kun je de essentiële aard van deze ervaring onderzoeken. De kern ontdekken van natuurlijke tevredenheid en vreugde waar alle mensen naar streven.

Aanpak
Naast begeleide meditaties, zijn er dagelijks ook dialoog momenten waar concrete vragen beantwoord worden. Eventueel benodigde toelichting zullen wij op een zeer toegankelijke en natuurlijke wijze aanbieden. In combinatie met eventuele uitleg over de werking van de hersenen, oosterse en westerse psychologie en wijsheden, wordt de onderbouwing begrijpelijk aangeboden. Geregeld ontstaat hierbij ook ontzettend veel humor met elkaar.

De geleide meditaties en dialogen zijn een verder ontwikkeling op eerdere retraites.

Programma
07.30 geleide meditatie of alternatief naar buiten in de tuin in stilte.
8.20 ontbijt in stilte
10.30 geleide meditatie, dialoog voor vragen of meditatie in de kloostertuin
12.00 geleide meditatie
13.00 lunch in stilte
14.00 eigen tijd in de natuur 
16.30 geleide meditatie/dialoog
17.30 avondeten in stilte en eigen tijd
19.30 meditatie
20.20 dialoog en meditatie
21.30 noble silence
De tijden en het programma zijn indicaties en zullen afhankelijk van het weer en de groepsdynamiek aangepast worden.

Deze retraite is geschikt voor je als:

De tijden en het programma zijn indicaties en zullen afhankelijk van de groepsdynamiek aangepast worden.

De instroomeisen en wensen:

 • als je ervaring hebt met aandachtsbeoefening bijvoorbeeld meditatie, contemplatie e.d. of
 • een eerdere deelname aan een opleiding of retraite bij Instituut Menz


Het is wenselijk dat je enkele ervaringen met aandachtsbeoefening hebt opgedaan en dat je actief het effect van stiltebeoefening  wilt onderzoeken.
Als je mee zou willen doen of twijfelt of als je vragen hebt, bel gerust met Bernd Jansen 06-40868519.

Vaak gehoorde feedback van deelnemers is dat ze 'meer levenskwaliteit en levensoriëntatie ervaren' omdat ze zich meer bevrijd voelen van egostemmetjes (oude conditioneringen in het zenuwstelsel).
Ook dat mensen meer innerlijke vrede ervaren omdat het moeten steeds meer verdwijnt. Gewoon ZIJN. Leven vanuit en in bewustzijn.

Het ware spirituele pad is niet een pad dat ergens naartoe leidt. Het laat je stilstaan bij wie je bent.
- Nin Sheng -


Meer informatie

Datum

 • Zondag 18 augustus 19.30 uur t/m vrijdag 23 augustus 2024 16.45 uur
  Code: 24301

Kosten

Meer info over tarieven

 • € 675,- Tarief A
 • € 865,- Tarief B
 • € 955,- Tarief C
 • Inclusief verblijf op een 1pk.
 • Algemene voorwaarden

Begeleiding


 • Bernd Jansen heeft na een katholieke opvoeding een boeddhistische leerweg bewandeld bij o.a. ZEN-meesters Willigis Jäger en Thich Nhat Hanh in een kloostergemeenschap in Frankrijk en Duitsland. Gevolgd door studie en beoefening vanuit Advaita Vedanta bij o.a. Rupert Spira en Francis Lucille. In combinatie met zijn psychologische beroepsachtergrond en bevlogenheid voor de neurowetenschappen en kwantumfysica, is hij gefascineerd om de verbanden tussen oostelijke en westelijke wijsheid en -kennis te leggen en deze in combinatie met stiltebeoefening op een begrijpelijke en toegankelijk wijze voor iedereen direct ervaarbaar te maken.
  Voor meer informatie: 
  https://www.instituutmenz.nl/ 
  en info@instituutmenz.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld