MENU

Leerhuis - Psalmen

Bijbelstudie onder leiding van Henk Jongerius. In dit Leerhuis staat het boek Psalmen centraal. In feite horen wij in de Psalmen op velerlei manieren het grote verhaal van Israël op een biddende wijze opklinken: wie de Psalmen zingt en overweegt, vindt daardoor een toegang tot heel die Bijbel.

Nieuwe mensen zijn van harte uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten.


Binnen het grote geheel van de Bijbel neemt het boek Psalmen een bijzondere plaats in. Wij vinden het in de Geschriften die naast de Thora en de Profetische boeken het drieluik vormen van het Eerste Testament, vroeger ook wel het oude Testament genoemd.

In feite horen wij in de Psalmen op velerlei manieren het grote verhaal van Israël op een biddende wijze opklinken: wie de Psalmen zingt en overweegt, vindt daardoor een toegang tot heel die Bijbel. Vandaar dat het gebed van de geloofsgemeenschap tot op vandaag bestaat in het zingen van de Psalmen waardoor ook wij betrokken worden in het grote verhaal van God en mensen. Om in dat verhaal onze plaats te vinden gaan wij in het komende Leerhuis kennismaken met de Psalmen.
 

In de Thora – ook wel de Wet genoemd – horen wij het grote onderricht over de bedoeling van de schepping en de wording van het volk Israël, de bevrijding uit de onderdrukking in Egypte en de tocht naar het land van belofte. Het is het grote verhaal van trouw en ontrouw aan het woord van God dat klinkt door de mond van de grote leider en visionair Mozes. Daarom zijn de vijf boeken van de Thora de grondslag van het volk van God.

In de Profetische boeken horen wij hoe dit onderricht van Mozes gestalte moet krijgen in het leven en samenleven van het volk. De kritiek uit de mond van de Profeten betreft altijd in hoeverre in het leven en samenleven van het volk zich het eenmaal gegeven onderricht van Mozes gestalte krijgt. Daarom hebben daar de leiders van het volk, de koningen, altijd te maken met de kritische vraag van de Proefeten in hoeverre het leven van het volk beantwoordt aan de oorspronkelijke bedoeling van de Wet, het grote onderricht van Mozes.

In de Geschriften tenslotte beluisteren wij de persoonlijke verwerking van de woorden van Mozes en van de Profeten. Daarom zijn zij in de traditie ook wel de boeken van de wijsheid genoemd: hoe geef ik in mijn persoonlijk leven vorm en inhoud aan alles wat er in et en profeten geschreven is over leven met God en samenleven met anderen?

De Psalmen vormen in de Geschriften een bijzonder boek omdat de vormgeving van ons leven en het zoeken naar de diepere zin ervan in de 150 liederen opklinkt die het gezangboek van de Bijbel vormen. Vanouds hebben deze liederen geklonken in de eredienst in de tempel en in het persoonlijke leven van mensen. Om het belang van deze liederen te onderstrepen is de bundel opgedeeld in vijf delen, verwijzend naar de vijf boeken van Mozes.

Op een leerhuisbijeenkomst beginnen wij we meestal met een lied waarna wij luisteren naar een tekstgedeelte dat wij dan in kleine kring bespreken aan de hand van wat richtvragen. De ervaring heeft geleerd dat juist in kleine kring de eigen geloofs- en levenservaringen worden uitgewisseld en verdiept. Het nagesprek probeert het besprokene opnieuw in het licht te plaatsen van de tekst die uitgangspunt was voor het onderling gesprek.

Iedereen die nieuwsgierig is naar zo’n bijeenkomst is hartelijk welkom om zich aan te sluiten en de ervaring op te doen van de ‘werking van het woord’ voor ons vandaag.

Er zijn 11 bijeenkomsten per reeks:

Reeks voorjaar 2024
20 en 27 februari,
5,12,19 en 26 maart,
2,16, 23 en 30 april
en 7 mei.

Reeks najaar 2024:
17 en 24 september,
1, 8, 15, 22 en 29 oktober,
5, 12, 19 en 26 november


Meer informatie

Datum

  • Dinsdag 17 september 2024 van 10.00 - 12.15 uur
    Code: 24275

Kosten

Meer info over tarieven

  • Tarief A:  € 209,-
  • Tarief B:  € 309,-
  • Tarief C:  € 349,-

Begeleiding


  • Henk Jongerius, dominicaan, dichter en meditatieleraar 

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld