MENU

Leerhuis - Exodus

Bijbelstudie onder leiding van Henk Jongerius. Er wordt gelezen uit het boek Exodus, het boek van de bevrijding.


Het is een bijzonder boek, dat gaat over de wording en vorming van het volk van God. We gaan het hebben over hoe een samenleving in het licht van Gods belofte eruit zal moeten zien, maar ook hoe het leiderschap daarin zal moeten zijn. De figuur van Mozes zal daarbij een grote rol spelen, want als je spreekt over een volk, gaat het dus over het leiding geven aan mensen en de grondbeginselen die voor de eenheid van een volk belangrijk zijn: rechtvaardigheid, vrijheid, heiliging van het leven, menselijke waardigheid en het gebruik en misbruik van macht. Dit zijn aandachtspunten die ook in ons huidige leven en samenleven van groot belang zijn.

Dat alles belooft dat het Leerhuis weer een boeiende onderneming kan worden, waarvoor je van harte bent uitgenodigd!

Op een leerhuisbijeenkomst beginnen wij we meestal met een lied waarna wij luisteren naar een tekstgedeelte dat wij dan in kleine kring bespreken aan de hand van wat richtvragen. De ervaring heeft geleerd dat juist in kleine kring de eigen geloofs- en levenservaringen worden uitgewisseld en verdiept. Het nagesprek probeert het besprokene opnieuw in het licht te plaatsen van de tekst die uitgangspunt was voor het onderling gesprek.

Iedereen die nieuwsgierig is naar zo’n bijeenkomst is hartelijk welkom om zich aan te sluiten en de ervaring op te doen van de ‘werking van het woord’ voor ons vandaag.

Er zijn 11 bijeenkomsten:

5, 12, 19 en 26 oktober,
2, 16, 23 en 30 november,
14 en 21 december 2021
4 januari 2022

Programma's in Dominicanenklooster Huissen in tijden van Corona

We hebben extra maatregelen genomen en een protocol opgesteld om te zorgen dat uw verblijf veilig en verantwoord is voor u én ook voor de bewoners en voor onze medewerkers. Alleen samen met u kunnen we zorgen dat hygiëne en de afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijft.
Lees de laatste update van ons coronaprotocol op onze homepage. We verzoeken u het protocol vóór uw vertrek naar Huissen door te nemen.


Meer informatie

Datum

  • Dinsdag 5 oktober 2021 van 10.00 - 12.15 uur
    Code: 21052

Kosten

Begeleiding


  • Henk Jongerius, dominicaan, dichter en meditatieleraar 

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld