MENU

Bijspijkerdagen Recente ontwikkelingen in theologie en religiestudies

Drie inspirerende dagen voor theologen, werkers in de religieuze sector en belangstellenden. In deze 11e editie van de bijspijkerdagen kunt u weer de belangrijkste recente ontwikkelingen in theologie en religiestudies opsnuiven, spreeksters leren kennen en met collega's van gedachten wisselen.


Bent u ook altijd zo druk bezig: een preek schrijven, een cursus geven of de organisatie draaiende houden? En komt u tijd te kort om eens in een goed studieboek te duiken en een nieuw onderwerp te verkennen? Dan kunt u vóór het begin van het nieuwe seizoen binnen drie dagen de belangrijkste recente ontwikkelingen in theologie en religiestudies opsnuiven, inleiders en spreeksters leren kennen en met collega’s van gedachten wisselen. Op u wacht een breed spectrum van thema’s en invalshoeken.
Inclusief heerlijke kloosterspijzen en de sfeer van rust en stilte in het ritme van ons klooster.

Geaccrediteerd door SKGV. 
PKN: Deelname is mogelijk  in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de PE,  studiebelasting: 18 uur. Ga voor meer achtergrondinformatie naar  www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-educatie/introductie 

PROGRAMMA

Donderdag 27 augustus 2020 
09:30 uur: Opening en kennismaking
10:15 uur: Koffie en thee pauze
10:30 uur: Lezing 1 Groene theologie - theologie in tijden van ecologische crisis door Trees van Montfoort, theologe en journaliste, op basis van haar publicatie over groene theologie, theologisch boek van het jaar 2019 
12:00 uur: Einde ochtendprogramma
12:30 uur: Lunch
14:00 uur: Lezing 2 Het is niet wat je denkt dat het is - inleiding in de Queer Theologie door Marco Derks, theoloog en religiewetenschapper met specialisatie in religie, seculariteit, seksualiteit en gender
15:30 uur: Koffie en thee pauze
15:45 uur: Lezing 3 Videogames en religie, door Frank G. Bosman, cultuurtheoloog, Tilburg Cobbenhagen Center
17:15 uur: Einde middagprogramma
17:30 uur: Avondmaaltijd
19:30 uur: Lezing 4  "Vrede hebben met het kruis van Christus" door Fulco van Hulst n.a.v. zijn gelijknamig proefschrift, theoloog, als docent praktische theologie en pastorale ethiek verbonden aan het Doopsgezind Seminarium
21:00 uur: Einde avondprogramma

Vrijdag 28 augustus 2020 
08:30 uur: Ontbijt
09:00 uur: Lezing 5 Religieuze minderheden op Nederlandse begraafplaatsen en in crematoria, door Mariske Westendorp, postdoc onderzoekster Rijksuniversiteit Groningen, onderzoeksproject over "Cemeteries and crematoria as public spaces of belonging in Europe"
10:30 uur: Koffie/thee pauze
10:45 uur: Lezing 6  Reli-ondernemerschap (werktitel) – door André Mulder, lector Theologie & Levensbeschouwing aan het Kenniscentrum Educatie van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle
12:15 uur: Einde ochtend programma
12:30 uur: Lunch
14.00 uur: Lezing 7 'Zenboeddhisme en het zelf-reflecterend bewustzijn' door Dick Verstegen, zenleraar in de White Plum Lineage, oprichter van het Zen Centrum Nijmegen en auteur van meerdere boeken die in brede zin betrekking hebben op zenboeddhisme
15:30 uur: Pauze
15:45 uur: Lezing 8 De parabels van Jezus en de andere rabbijnen, door Lieve Teugels, Universitair Docente Jodendom en Hebreeuws aan de PThU in Amsterdam met specialisme ‘midrash: rabbijnse interpretaties van de Hebreeuwse bijbel’
17:15 uur: Einde middagprogramma
17:30 uur: Avondmaaltijd met opening van Sjabbes door Lieve Teugels
19:30 uur: Lezing 9  Op verhaal komen. Hoe de Bijbel gaat spreken als mensen hun eigen verhalen delen. Inleiding en oefening rondom 'contextueel Bijbellezen' door Hette Domburg, predikant op Schaarsbergen, die door de Protestantse Kerk in Nederland uitgezonden is geweest als docent aan het oecumenisch theologisch seminarie in Ricatla, Mozambique.
21:00 uur: Einde avondprogramma

Zaterdag 29 augustus 2020 
08:30 uur: Ontbijt
09:00 uur: Lezing 10 Hoe resoneert resonantie in zorgrelaties?Over de relevantie van een sociologische benadering van resonantie (Hartmut Rosa) voor de afstemming in pastoraat en zielzorg. En over de verhouding tot theologische perspectieven op compassie, het dialogische, en het 'als uzelf' in het liefdesgebod - door Martin Walton, emeritus hoogleraar geestelijke verzorging, Protestantse Theologische Universiteit
10:30 uur: Koffie/thee pauze
10:45 uur: Lezing 11 “Van burn-out naar brandend verlangen: Spiritualiteit als antwoord op onze zelfuitbuiting” door Erik Borgman, lekendominicaan, hoogleraar Publieke Theologie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center
12:15 uur: Einde ochtendprogramma
12:30 uur: Lunchbuffet
14:00 uur: Lezing 12  Hindoe-levensbeschouwing (werktitel) door Sharda Nandram, hooglerares Hindoe-Spiritualiteit en Samenleving aan de Vrije Universiteit Amsterdam, docente Spiritualiteit en Ondernemerschap op de Nyenrode Business Universiteit en docente aan het National Centre for Women’s Education Banasthali Vidyapith in India
15:30 uur: Koffie/thee pauze
15:15 uur: Afronding en evaluatie
16:00 uur: Vertrek

Gelegenheid tot deelname aan Dominicaanse Lauden 08:00 uur en Vespers 18:30 uur in de kloosterkapel. Middagmeditatie door medewerkers in de Thomaskapel op donderdag 27 augustus 2020 om 12:10 uur. Voor individuele meditatie en stilte is de Binnenkamer, meditatieruimte 2e verdieping beschikbaar. Ook is de kloosterkapel buiten de gebedstijden om open voor persoonlijke reflectie, rust en gebed.

Programma's in Dominicanenklooster Huissen in tijden van Corona

We zijn enorm blij vanaf juni weer gasten te kunnen ontvangen in het klooster. We heten u van harte welkom en hopen dat u weer een inspirerende tijd in ons klooster heeft.

We hebben extra maatregelen genomen en een protocol opgesteld om te zorgen dat uw verblijf veilig en verantwoord is voor u én ook voor de bewoners en voor onze medewerkers. Alleen samen met u kunnen we zorgen dat hygiëne en de afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijft.

Lees hier een samenvatting van de maatregelen en aangepaste regels omtrent inschrijven en annuleren>>

Lees hier het corona-protocol voor gasten>> We verzoeken u het protocol vóór uw vertrek naar Huissen door te nemen.


Meer informatie

Kosten

  • € 328,- Het A tarief geldt indien u een (gezamenlijk) inkomen heeft tot maximaal 1200 euro netto per maand. Tarief A
  • € 428,- Het B tarief is voor (gezamenlijke) inkomens tot maximaal 1600 euro per maand. Tarief B
  • € 478,- Het C tarief is bedoeld voor (gezamenlijke) inkomens van meer dan 1600 euro netto per maand en voor personen die de kosten kunnen declareren. Tarief C
  • Ivm corona maatregelen zijn alle overnachtingen inclusief verblijf op een 1pk. U kunt ook kiezen voor overnachting thuis tegen een korting van €40,- per nacht. Geeft u dat dan aan in het opmerkingen veld. Na aanmelding wordt het door ons verrekend.
  • Algemene voorwaarden

Begeleiding


  • Martina Heinrichs, theologe en programmamaakster in dienst van de Stichting Dominicanenklooster Huissen

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld