MENU

Levenseinde, Zien en zijn

Deze tweedaagse training is speciaal voor hen die werkzaam zijn rond het levenseinde, denk aan hospicemedewerkers of -vrijwilligers. Maar ook aan vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. De training biedt hen inspiratie voor de vaardigheid van ‘er zijn’, oftewel presentie, aan het levenseinde. Vrijwilligers en anderen zijn welkom om via casussen, theorie en oefeningen te reflecteren op aandacht voor de stervende persoon. We werken met het boekje ‘Zien en Zijn'.


Aandachtig kijken en luisteren

Zien en Zijn vraagt van vrijwilligers een bepaalde vorm van aandacht, waarneming en reflectie. Voortgaand leren in luisteren, kijken en opener worden draagt bij aan een steeds groter vermogen tot afstemming op wat de ander nodig heeft, op wie je voor een ander mag zijn. Op een wezenlijk moment in iemands leven met gevoeligheid voor de ervaringen van de naasten. In deze training focussen we op aandachtig kijken en luisteren wie de ander ten diepste is en wat er nodig is.

Verdiepings-tweedaagsen over thema's rond het levenseinde

Levenseinde, Zien en zijn’ maakt deel uit van de verdiepingsreeks over thema’s rond het levenseinde. Deze reeks bestaat uit:


De volgende fundamentele vragen vormen de rode draad in de vier verdiepingsdagen:
- Durf je je in te zetten als luisterend instrument?
- Ben je in staat om te reflecteren op ontvangen en geven?
- Ken je jezelf in de wederkerigheid van de relatie?

Waardevol is om samen met deze vragen aan de slag te gaan, maar ook om ervaringen uit te wisselen met vakgenoten.

Bijdragen aan een liefdevollere samenleving

Vanuit het klooster dragen we graag bij aan een liefdevolle samenleving. Dit doen we onder andere door projecten op te zetten voor dragende zorgverleners zoals mantelzorgers en mensen die werkzaam zijn rondom het levenseinde. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat zij uit- en toegerust worden om hun taak goed uit te kunnen voeren.


Meer informatie

Kosten

Meer info over tarieven

  • € 195,- Vast tarief
  • Inclusief maaltijden en overnachting op een 1-persoonskamer.
  • Algemene voorwaarden

Begeleiding


  • Anne Goossensen werkt als hoogleraar Informele zorg & Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek.  Als vrijwilliger heeft ze de compassionate community Villa TrösT opgericht, waar mensen terecht kunnen na een verlies.


    Sylvie de Kubber werkt als geestelijk verzorger in de psychiatrie in Rotterdam. Daarnaast is ze docent aan de Universiteit voor Humanistiek en trainer. Haar aandachtsgebied is zorg voor zingeving.

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld