MENU

The great Sustainability weekend

Voor studenten en young professionals.
Hoe gaan we om met wereldwijde duurzaamheidsvraagstukken zoals energie, groen voedsel en klimaat? Hoe leef ik een duurzaam leven? Wat zijn mijn drijfveren? Hoe denken mijn collega's over deze kwesties? Wat kunnen we leren van wijsheid uit verschillende tradities?
Om in te gaan op deze vragen organiseert de KRJ (Katholieke Raad vor het Jodendom) Het Grote Duurzaamheidsweekend. In de rust van het Dominicanenklooster van de Dominicanen in Huissen (bij Arnhem) komen we samen voor een weekend om na te denken over deze onderwerpen. Tijdens het weekend organiseren we inleidingen, workshops, reflecties en wandelingen. We nodigen ook sprekers uit. Zo zal Dr. Huub Ruel een inleiding over ‘Duurzaamheid in bedrijven’ geven. Hij legt dit naast religieuze visies. Deelnemers kunnen best practices inbrengen.

Praktische zaken:

- Vrijdag 21 oktober tot en met zondag 23 oktober (na het ontbijt &afsluitende bezinning).
- We verwelkomen studenten van alle achtergronden en jonge professionals;
- In het klooster zijn slaapkamers en maaltijden voor ons beschikbaar (op basis van 2pk, wil je een 1pk, dan is dat ook mogelijk);
- Eigen bijdrage € 70. Voor studenten is extra korting mogelijk - indien nodig;
- Het is mogelijk voorafgaand aan het programma (17:30 uur) een warme maaltijd bij te boeken (€19,00)
- Wij bieden dit weekend aan in het Engels, zodat ook buitenlandse studenten en young professionals kunnen deelnemen. Uiteraard zijn er subgroepjes mogelijk met enkel Nederlands;
- Wij waarderen je inbreng, zodat er voldoende tijd is voor je ideeën;
- Coaches dit weekend zijn drs. Günther Sturms & drs. Claudia Sarti

Aanmelden via g.sturms@motiv.tudelft.nl


English:

The Great Dialogue & Sustainability Weekend – 21 – 23 October 2022
For students and young professionals

How do we deal with global sustainability issues like energy, green food, and climate?
How do I live a sustainable life?
What are my motivations? How do my peers think about these issues?
What can we learn from wisdom coming from various traditions?

To engage in these questions we organise The Great Sustainability Weekend. In the tranquility of the Dominican monastery of the Dominicans in Huissen (near Arnhem) we come together for a weekend retreat to contemplate on these topicks. During the weekend we come together in workshops, reflections  and walks. We will read inspirational literature from Jewish and Christian perspectives.

Practicalities:
- Friday 21 October to Sunday 23 October (after breakfast & closing reflections)
- We welcome students from all backgrounds and young professionals
- If you wish you can start with an additional dinner at 17:30h (€19,00)
- In the monastery bedrooms and meals are available for us (double rooms, single room on demand)
- Own contribution € 70. For students extra discount is possible – when needed
- We offer this Weekend in English
- We value your input, so there will be ample time for your ideas
- Coaches this weekend are Günther Sturms & Claudia Sarti

This weekend is organised by Klooster Huissen & Catholic Council for Judaism.

Sign up by 1st of October with Günter Sturms g.sturms@motiv.tudelft.nl.

 


Meer informatie

Kosten

Meer info over tarieven

  • € 70,- Vast tarief
  • Dit is een eigen bijdrage. Voor studenten is extra korting (indien nodig) mogelijk.
  • Algemene voorwaarden

Begeleiding


  • Günther Sturms, coach

    en Claudia Sarti, coach

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld