MENU

Weekend Persoonlijk verlies in perspectief

'Het boek der gebeurtenissen ligt altijd open in het midden.'

In dit weekeinde staan we stil bij persoonlijke verliezen die jouw levensverhaal (ingrijpend) veranderden. Je kunt hierbij onder meer denken aan overlijden, echtscheiding, ziekte en ontslag.
Aan de hand van korte inleidingen, meditaties en oefeningen nodig je jezelf uit perspectief aan te brengen in je eigen levensverhaal waarin dit verlies plaatsvond. Een weekeind waarin je je verhaal deelt. En op adem komt.

Hoewel we in het weekeinde gebruik maken van therapeutische interventies, is het geen therapie in klassieke zin. Dat betekent dat we van deelnemers verwachten dat ze aanwezig kunnen zijn en blijven in een groep met (soms heftige) emoties.

Elk begin is tenslotte
niet meer dan een vervolg,
en het boek der gebeurtenissen
ligt altijd open in het midden.
(uit: Wislawa Szymborska, ‘Liefde op het eerste gezicht.’)

Jouw omgaan met verlies staat centraal en je leert het te plaatsen in een groter perspectief van je eigen leven en de levens van anderen. We werken gedurende het weekeinde rondom de Transitiecirkel. We verkennen de thema’s van contact en welkom, hechting en veerkracht, verbinding en intimiteit, afscheid en verlies, rouw en integratie en betekenisgeving en roeping.

Programma
Vrijdagavond: contact en welkom
Start om 19.30 uur, binnenlopen vanaf 19.00 uur
• Kennismaken met de groep en de begeleiders
• Introductie op het programma.

Zaterdagochtend: hechting en veerkracht
“De ervaring van het welkom die je als jong kind opdoet, neem je je hele leven mee. Het is een verlangen naar aanraking en troost dat ook op volwassen leeftijd blijft. Met name in tijden van verdriet en rouw is dit verlangen weer sterk te voelen.” (uit: ‘Met je ziel onder de arm’, Riet Fiddelaers-Jaspers).

Wat zijn jouw ervaringen met hechting, hoe zoek jij nabijheid? Hoe krijgt jouw verlies daarin een plaats? Wat zijn jouw bronnen van veerkracht?

Zaterdagmiddag: verbinding en intimiteit
Jezelf hechten is een automatisch gevolg van je welkom in deze wereld. In de hechting komt ons verlangen naar liefde tot uiting. Het is ook de basis voor de manier waarop we ons verbinden…of niet. In ons verbinden kunnen we door onze kwetsbaarheid ook intimiteit ervaren en kan de relatie zich verdiepen. 

Hoe verbind jij je? Hoe ga je om met kwetsbaarheid en verlangen?

Zaterdagavond: verlies en afscheid, rouw en integratie
“Er is niets in deze wereld, dat blijft. Alles verglijdt, elk ding krijgt vorm en gaat voorbij.” (Ovidius, Metamorphosen).

Afscheid nemen van datgene of diegene aan wie je gehecht bent is een gegeven waarmee we ‘vanzelf’ worden geconfronteerd. Het verbreken van de band met degene aan wie je gehecht was, daagt ons echter uit. Al weten we dat afscheid nemen bij het leven hoort, we hebben er pijn aan, last van. En toch: we kunnen geen welkom heten als we geen afscheid nemen.

Hoe neem jij (geen) afscheid? Welke moeite en pijn kom je tegen? Wat heb je nog te zeggen, waarover heb je te rouwen?

Zondagochtend: betekenisgeving
In de ochtend maken we expliciet ruimte om aan de viering van de kloostergemeenschap deel te kunnen nemen.

Je lijdt verlies, je worstelt met de vraag naar wat dit voor jou betekent. Is er zin te ontdekken in wat je verloor, of is die vraag stellen overbodig? Je leert de wereld opnieuw kennen, je gaat opnieuw op ontdekkingstocht uit.

Waar zoek jij betekenis? Wat heb jij nodig om het verhaal van jouw leven verder te schrijven, in perspectief te plaatsen?

Zondagmiddag: roeping
Einde programma: 15.30 uur

“Transitie vormgeven is je toekomst belangrijker laten zijn dan je verleden en dat te doen wat daarvoor nodig is.” – Jakob van Wielink

Het verhaal gaat door. En waar het verlies zelf wellicht zinloos kan zijn en mag blijven, hebben we wel een antwoord te geven op de uitdaging die zich met dat verlies aan ons opdringt: wat hebben we te doen in het nieuwe vervolg van ons verhaal? Daar waar ons oude verhaal, dat van voor het verlies, mogelijk niet meer voldoet, niet meer de antwoorden geeft voor deze nieuwe situatie, hebben we ons opnieuw te verhouden tot onze roeping, tot het waarom van ons bestaan.

Wie ben je en wie wil je zijn? Welke toekomst wil je voor jezelf weer mogelijk maken?

Enkele reacties van deelnemers:
'Met hart en ziel waren ze er voor mij!'
'Geweldig hoe er werd ingegaan op de persoonlijke behoeften en noden van ons, de deelnemers.'
'Prachtig samenspel van de Alpha en de Omega.'
'Door deze retraite durf ik mijn verdriet onder ogen te zien. Het afscheid moet nog komen.'
'Goed om mee te kunnen gaan in het ritme van de broeders Dominicanen. Dit geeft een extra dimensie aan het programma.'


Meer informatie

Data

  • Vrijdag 28 augustus 19.30 uur t/m zondag 30 augustus 2020 15.30 uur
    Code: 20174
  • Vrijdag 13 november 19.30 uur t/m zondag 15 november 2020 15.30 uur
    Code: 20175

Kosten

Begeleiding


  • Jakob van Wielink is internationaal rouwcounselor, auteur, en opleider in leiderschap. Hij is partner in De School voor Transitie. Jakob helpt leiders en hun organisaties te leven vanuit hun diepste roeping. Hij is als executive coach verbonden aan IMD Business School (Zwitserland en Singapore) en staflid van het Portland Institute for Loss and Transition (VS).

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld