MENU

In Dominicanenklooster Huissen gaan we de uitdaging aan om zingeving en innovatie te combineren. We organiseren daarom “Kloosterlab” waar een zinvraag van een organisatie door een kleine groep experts met verschillende achtergronden wordt onderzocht. Research en Development op het gebied van zingeving.

Hoe werkt het? Een organisatie gaat met ons in gesprek omdat zij zoeken hoe er meer aandacht kan zijn voor zingeving of hoe er meer mensen van hun zingevende activiteiten gebruik kunnen maken. We formuleren samen een goede onderzoeksvraag en gaan die met twaalf verschillende experts in 24 uur onderzoeken. Zo ontstaat er een bezielende inspirerende snelkookpan in het klooster, waar er ook tijd is voor rust en bezinning. Zowel de inbrengende organisatie als de deelnemers zijn zeer enthousiast over de werkwijze, de inzichten en de sfeer.

Verschillende manieren van rouwen

De organisatie Leven met Dood heeft onderzocht hoe ze mensen in rouw zo passend mogelijk kan ondersteunen. Hoe kunnen zij een goed aanbod doen die past bij verschillende manieren van rouwen? De groep bestond uit mensen die werken in de uitvaart, een marketingpsycholoog, een ritueelbegeleider, een onderzoeker en iemand van de ANWB-alarmcentrale.

Geestelijke verzorgers op de werkvloer

Met de vereniging van geestelijk verzorgers verkenden we of geestelijk verzorgers ingezet kunnen worden buiten de huidige plekken van justitie, zorg en welzijn. Wanneer is dat passend, wat vraagt dat van de organisatie, voegt het iets toe of is het een valkuil en draagt de inzet van geestelijke verzorging bij aan nog efficiënter werken? De inbreng van geestelijk verzorgers en medewerkers van onder andere Heineken en het UWV maakte het een uitdagende en realistische bijeenkomst.

Organisaties in beweging brengen rondom diversiteit en inclusie

Recruiter met specialisatie inclusie en diversiteit Eugene van den Hemel bracht voor de vraag “Hoe nodig je organisaties uit om in beweging te komen rondom diversiteit en inclusie?” in. De ideeën en inspiratie die tijdens dit Kloosterlab zijn opgedaan worden als startpunt genomen om verder te onderzoeken hoe diversiteit en inclusie kunnen bijdragen aan werkplezier en betere samenwerking op de werkvloer. En hoe organisaties hierin ondersteund kunnen worden om dit thema bewuster vorm te geven.

Werken vanuit praktijk

De experts en de organisaties die de vraag inbrachten, werden zeer geïnspireerd door het Kloosterlab. Waarom? We werken niet vanuit theoretische concepten maar vanuit onze praktijk, we gebruiken daarbij verschillende passende werkvormen.

De combinatie zingeving en innovatie is daarbij verassend. Zingeving geeft betekenis en richting en helpt om onze doelen en waarden te bepalen. Innovatie is de motor achter verandering en vooruitgang. Samen vormen ze een krachtige drijfveer voor persoonlijke en maatschappelijke groei. Het stelt een organisatie in staat om op een andere manieren naar het werk te kijken. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en ideeën die relevant zijn voor de deelnemers en vraagstellers.

Dominicanenklooster Huissen faciliteert inhoudelijk en financieel twee keer per jaar een Kloosterlab voor non-profitorganisaties. Je wordt helemaal ontzorgd. Voor andere organisaties overleggen we graag over jouw behoefte en brengen we een passende offerte uit.

Kloosterlab wordt begeleid door Anne Stael, eigenaar van Zienwatonzichtbaaris.nl Ze werkt op het gebied van zingeving en zakelijkheid met onder andere geestelijk verzorgers en bezinningsplekken.

Klooster present in de maatschappij

Dominicanenklooster Huissen is van oudsher een plek van contemplatie en actie, om bij te dragen aan zielsgeluk voor iedereen en aan een samenleving waarin iedereen er mag zijn. Een open en inspirerend huis om je te bezinnen en om weer met nieuwe ogen en frisse inspiratie in leven en werk present te zijn.

Het klooster wil de komende jaren haar presentie in de samenleving uitbreiden en meer bijdragen aan een liefdevolle samenleving. Het Kloosterlab is hiervan een voorbeeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aalt Bakker, directeur-bestuurder; aaltbakker@kloosterhuissen.nl

Wanneer is er wat te doen?

Kalender wordt geladen...

Bekijk het volledige overzicht >

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld