MENU

Via inzicht naar verbinding - Verdiepings-tweedaagsen voor vrijwilligers werkzaam rond het levenseinde

Ook in 2024 zijn er in het Dominicanenklooster Huissen inspirerende verdiepings-tweedaagsen over thema's rond het levenseinde. Inspirerende dagen voor hospicevrijwilligers of -medewerkers, maar ook vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg en andere geïnteresseerden.
De volgende thema's komen aan bod:


De volgende fundamentele vragen vormen de rode draad in de vier verdiepingsdagen:
- Durf je je in te zetten als luisterend instrument?
- Ben je in staat om te reflecteren op ontvangen en geven?
- Ken je jezelf in de wederkerigheid van de relatie?

Waardevol is om samen met deze vragen aan de slag te gaan, maar ook om ervaringen uit te wisselen met vakgenoten.

Bijdragen aan een liefdevollere samenleving

Vanuit het klooster dragen we graag bij aan een liefdevolle samenleving. Dit doen we onder andere door projecten op te zetten voor dragende zorgverleners zoals mantelzorgers en mensen die werkzaam zijn rondom het levenseinde. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat zij uit- en toegerust worden om hun taak goed uit te kunnen voeren.

Gratis boekje 'Zien en zijn'

De publicatie ‘Zien en Zijn’ onderzoekt de geleefde ervaring van vrijwilligers die werkzaam zijn in het hospice en de waarde die zij toevoegen aan de zorg rondom het levenseinde. In het boekje komen vrijwilligers aan het woord en wordt theoretische verdieping gegeven. Tenslotte biedt het handvatten voor reflectie op de praktijk van het ‘Er zijn’. Een aanrader voor iedereen met interesse of ervaring in de zorg in de laatste levensfase. > Vraag het gratis boekje aan via deze link. 


Meer informatie

Kosten

Begeleiding


  • Anne Goossensen werkt als hoogleraar Informele zorg & Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Als vrijwilliger heeft ze de compassionate community Villa TrösT opgericht, waar mensen terecht kunnen na een verlies.

    Sylvie de Kubber werkt als geestelijk verzorger in de psychiatrie in Rotterdam. Daarnaast is ze docent aan de Universiteit voor Humanistiek en trainer. Haar aandachtsgebied is zorg voor zingeving.

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Lees hier de Kloosterkrant

Het Klooster in beeld